Om  fågelskådning

Hur man skådar fåglar är upp till var och en. Många tittar på fåglar likaväl som på annat i naturen och har glädje av det. För andra är skådandet ett stort intresse som de ägnar mycket tid åt. En del börjar i unga år, t ex inom Fältbiologerna eller för att de har intresserade föräldrar. Men många börjar i vuxen ålder. Man ser allt fler pensionärer, och allt fler kvinnor, ute i markerna med en kikare om halsen. Sedan digitala kameror blivit vanliga är det många som fotograferar vad de ser.

Det finns många platser (lokaler) som man vet att fåglar söker sig till, och dit söker sig också skådare. Några föredrar att följa fågellivet hemmavid, andra söker sig också till intressanta platser på kortare eller längre avstånd. Fågelskådare är i regel vänliga och hjälpsamma och det är helt OK att fråga, t ex "finns det något särskilt här idag?" eller "kan du säga vad det där är för fågel?".

Tips om utrustning

Kikare är nödvändiga för att kunna se fåglar bra, eftersom de är skygga -  man kan i regel inte komma dem nära. En handkikare räcker långt, och den är lätt att ta med sig. När avstånden blir stora behövs en tubkikare, som monteras på ett bärbart stativ. De bästa kikarna på marknaden är dyra, men det finns mycket bra kikare i lägre prisklasser. Kontakta gärna Naturbokhandeln på Stenhusa gård i Stenåsa på Öland, ägd av BirdLife Sverige, eller gå in på deras hemsida. Naturbokhandelns optikansvarige, som man kan rådfråga, heter Robert Lager. Tel. till Naturbokhandeln: 0485-444 40. 

En handbok som beskriver fåglar, var de finns och hur man känner igen dem, ger stor hjälp. Den mest använda, specialiserade handboken för artbestämning idag är Fågelguiden av Killian Mullarney, Lars Svensson och Dan Zetterström, där alla Europas fåglar finns beskrivna - hannar, honor, ungfåglar, vinterdräkter, sommardräkter etc. Den finns också som app och där finns även sång och andra läten med. 

En bra introduktion till fågelskådning ges i boken Börja skåda fågel av Eva Stenvång Lindqvist och Gigi Sahlstrand (ny upplaga 2017). Eva, som är klubbens ordförande, är också medförfattare till boken Fåglarnas trädgård. Bägge är utgivna av BirdLife Sverige.

Det är roligt att "kryssa" - pricka för de arter man sett - i Sverige, kommunen eller i trädgården. Särskilda artlistor finns hos Naturbokhandeln, bl.a. Sverigelistan, som Värmdö Fågelklubb också säljer (till självkostnadspris, 1 kr styck) på exkursionerna. 

Läs om var du kan skåda fågel i Värmdö på sidan Fågellokaler.

Sugen på att åka på en fågelskådarresa utomlands? BirdLife Sveriges resebyrå AviFauna Naturresor har ett bra utbud. 

Till sist: gör gärna alla dina inköp hos Naturbokhandeln! Överskottet går då till fågelskydd, till skillnad från om du handlar i en vanlig butik.
 

Sidensvansar. Foto: Bee Thalin

Klicka på bilden så ser du den i större format!

Etiska regler

Uppträd rätt när du är ute och skådar! Särskilt viktigt är detta om en raritet dyker upp. Läs gärna de etiska reglerna hos BirdLife Sverige och Club300. Våra etiska rådgivare Mats Nilsson och Yvonne Blombäck når du här. 

Länkar till fågelföreningar
och nätverk

Stockholms Ornitologiska Förening - vår regionalförening som vi också tycker att du ska gå med i. Det kostar 150 kr per år. Då får du tidskriften Fåglar i Stockholms-trakten fyra gånger om året. Klubbens ordförande Eva Stenvång Lindqvist är redaktör. 

BirdLife Sverige - riksföreningen, som arbetar med fågelskydd i Sverige och internationellt; föreningen ger ut tidskriften Vår Fågelvärld.

• Nätverket Rapphönan - för tjejer som skådar. VFK:s ordförande Eva Stenvång Lindqvist är en av grundarna. 

Club300 - för dig som gillar att kryssa sällsynta fåglar. Då får du tidskriften Roadrunner. Yvonne Blombäck, ledamot i VFK:s styrelse, är ordförande för Club300 sedan maj 2017.