Med en bra handkikare kommer man fåglarna nära. Foto: Bee Thalin, bee.thalin.se.

Börja skåda fågel

Hur man skådar fåglar är upp till var och en. Många tittar på fåglar likaväl som på annat i naturen och har glädje av det. För andra är fågelskådandet ett stort intresse som de ägnar mycket tid åt.

På den här sidan har vi samlat lite tips om hjälpmedel till nytta för dig som vill börja fågelskåda. Vårt bästa tips är dock att du hänger med på Värmdö Fågelklubbs exkursioner, och lär dig mer av ledarna och andra deltagare om de fåglar du ser och hör. Men alla hjälps vi åt att upptäcka fåglar - det kan vara den som kan minst som gör den mest spännande upptäckten! 

En bra utgångspunkt för skådningen är att "börja hemma". Vilka arter finns i din närhet? På tomten/i kvarteret? Vilka fåglar ser och hör du? Studera hur deras dräkter ser ut och hur de låter. Besök också våra fina fågellokaler på Värmdö. 
Vi presenterar ett flertal lokaler här

När du kommit i gång och blir alltmer nyfiken på vilka fåglar som ses på Värmdö kan du lära dig söka efter fågelobservationer i rapportsystemet Artportalen. Du kan också använda denna direktlänk, som går till obslistan för Värmdö. Länken är enkel att nå då den också ligger på förstasidan. Mycket användbar särskilt när du är ute i fält! 

Vi rekommenderar också webbsidan www.glutt.se, som du kan ladda ned på mobilen. Glutt.se bygger på Artportalens data och visar på ett förenklat sätt fågelobsar i den del av landet du väljer - eller hela Sverige. 

Gå gärna med i Band-gruppen Värmdö fåglar! Ladda ned Band-appen och sök rätt på gruppen. 

Etiska regler

Uppträd rätt när du är ute och skådar! Särskilt viktigt är detta om en raritet dyker upp. Läs gärna de etiska reglerna hos BirdLife Sverige och Club300. Våra etiska rådgivare Mats Nilsson och Yvonne Blombäck når du här

Andra fågelföreningar samt nätverk

Stockholms Ornitologiska Förening - vår regionalförening, som vi också tycker att du ska gå med i. Det kostar 220 kr per år. Då får du tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten fyra gånger om året. Föreningen har ett omfattande program med exkursioner, resor och inneträffar som du som medlem kan delta i gratis eller till självkostnadspris. Värmdö Fågelklubb har en egen korrespondent, Sven Faugert. Yvonne Blombäck, tidigare kassör/sekreterare i klubben, blev invald i StOF:s styrelse 2024. 

UTRUSTNING

Kikare

En kikare är nödvändig för att kunna se fåglar bra. En handkikare räcker långt, och den är lätt att ta med sig. När avstånden blir stora behövs en tubkikare, som monteras på ett bärbart stativ. De bästa kikarna på marknaden är dyra, men det finns mycket bra kikare i lägre prisklasser. Kontakta gärna Naturbutiken på Öland. Telefon 0485-444 40. Butiken tillhör BirdLife Sverige och är inte vinstdrivande utan överskottet går till fågelskydd.

Fälthandbok/app

En fälthandbok som beskriver olika fågelarter, var de finns och hur man känner igen dem, ger stor hjälp. Den mest använda är Fågelguiden av Killian Mullarney, Lars Svensson och Dan Zetterström. Den finns också som app, med sångstrofer och andra läten.

En lättläst introduktion till fågelskådning ges i boken Börja skåda fågel av Eva Stenvång Lindqvist och Gigi Sahlstrand. Eva, som varit klubbens ordförande, är också medförfattare till boken Fåglarnas trädgård

Krysslistor

Det är roligt att kryssa för vad man ser! Listor delas ut gratis på våra exkursioner, men finns också att köpa hos Naturbutiken. Det finns också appar med krysslistor. Fågelguiden länkar till en sådan. 

BirdLife Sverige - riksföreningen, som arbetar med fågelskydd i Sverige och internationellt. Föreningen ger ut tidskriften Vår Fågelvärld. De har också Naturbutiken, som är icke vinstdrivande - gör dina inköp där! 

Club300 - för dig som gillar att kryssa sällsynta fåglar. Då får du tidskriften Roadrunner. Yvonne Blombäck, tidigare sekreterare/kassör i Värmdö Fågelklubb, var ordförande i Club300 2017-2021.

• Nätverket Rapphönan - för tjejer som skådar. Vår tidigare ordförande Eva Stenvång Lindqvist är en av grundarna och kontaktperson för Rapphönan Stockholm, som anordnar skådarpubar och ibland även utflykter.