Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet, som hålls i mars. Styrelsen tar fram vår- och höstprogram, samarbetar med kommunen kring fågelskyddsfrågor, svarar på remisser m.m. Vissa i styrelsen har fasta ansvarsområden. Kontakta någon av oss om du har frågor!

För allmänna frågor, mejla Värmdö Fågelklubb (info(at)varmdofagelklubb.se)
För medlemsärenden, mejla medlemsansvarig
Presskontakt: Tom Arnbom

Våra kontaktuppgifter

Tom Arnbom
Ledamot - presskontakt, ansvarig för naturvårdsfrågor
Mejla Tom Arnbom

Johan Adolfsson
Ledamot
Mejla Johan Adolfsson

Maria Böhm
Ledamot - kassör
Mejla Maria Böhm

Sören Bevmo
Ledamot -
exkursionsledare
Mejla Sören Bevmo

Sven Faugert
Ledamot - programansvarig
Mejla Sven Faugert

Revisor

Åke Andreasson
Mejla Åke Andreasson

Valberedningen

Håkan Steen
Mejla Håkan Steen
Eva Stenvång Lindqvist Mejla Eva Stenvång Lindqvist

Majna Gemsjö
Ledamot - medlemsansvarig, ansvarig för nyhetsbrevet
Mejla Majna Gemsjö

Hemsidan

Administratör tills vidare (ej styrelseledamot):
Eva Stenvång Lindqvist
Mejla Eva Stenvång Lindqvist