Från en av våra exkursioner vid Hemmesta sjöäng, en underbar majmorgon 2021. Foto: Sören Bevmo

Program

Här lägger vi ut aktuella programpunkter. Har du tips på aktiviteter till kommande program? Kontakta vår programansvarige Sven Faugert, tel 070-493 19 21.

Vårprogram 2022 - återstående programpunkter

Med reservation för eventuella ändringar. 

Lördag 28 maj: Exkursion till Fysingen
Vi spanar efter alla häckande fåglar som bör ha anlänt vid den här tiden, och även rastande vadare och andra flyttfåglar, vid fågelsjön Fysingen. Den är en av Stockholmstraktens bästa fågellokaler, lättskådad och med en bekväm promenad till bra observationsplatser. En bra vårexkursion som vi har gjort i flera år och som kan vara givande för både nybörjare och mer erfarna skådare! Sören Bevmo leder. Samling vid Runda huset i Gustavsberg kl. 07.00. Anmälan till Sören senast 26/5 på tel. 073-906 94 30.

Fredag 10 eller lördag 11 juni: Nattsångare
Den traditionella exkursionen för att lyssna på nattsångare. Tid: 22.00 till ca 02.00. Sören Bevmo leder. Anmälan till soren.on.net@gmail.com, eller mobil 073-90 69 430 senast onsdag kväll 8 juni, då får du även veta vilken dag och samlingsplats som gäller

Senaste arrangemangen

Våren 2022: Söndag 22 maj: Tur till Svenska Högarna/Horssten • Söndag 15 och torsdag 19 maj: Fågelsång för nybörjare • Torsdag 12 maj: Skådarmorgon vid Hemmesta sjöäng • Söndag 8 maj: Fågelskådningens dag vid Hemmesta sjöäng • Lördag 7 maj: Gökotta vid Hemmesta sjöäng • Onsdag 4 och torsdag 5 maj: Skådarmorgonvid Hemmesta sjöäng • Fredag 29 april: Sträckmorgon vid sydligaste Ingarö • Torsdag 28 april: Skådarmorgon vid Hemmesta sjöäng • Lördag 23 – söndag 24 april: Exkursion med övernattning till Landsort • Lördag 23 april: Vårvinterexkursion till havsbandet i Sandhamn • Torsdag 14 april: Skådarmorgon vid Hemmesta sjöäng • Lördag 3 april: VÅTMARKENS DAG • Lördag 26 mars: Flockar av vårfåglar • Måndag 14 mars: Årsmöte • Lördag 12/3: Vårruset • 1 - 28/2: Februariracet • Lördag 26/2: Vinterfåglar i Farstaområdet • Lördag 29/1: Vinterfåglar i Farstaområdet • Lördag 15/1: Artrally

Hösten 2021: Måndag 6/12: Innekväll med föredrag och bildvisning av Niclas Ahlberg • Lördag 13/11: Artrally följt av skådarpub • Lördag 30/10: Fågellokaler på Värmdö • Lördagarna 2 och 9/10: Höstflyttande fåglar i Hjälstaviken samt Sträckmorgon på Klacknäset • Lördag 18/9: Höstens fåglar i jordbrukslandskapet • Lördag 4/9: Höstspaning vid Hemmesta sjöäng • Söndag 22/8: Exkursion till Fysingen

Svenska Högarna - ett av Värmdö Fågelklubbs årliga exkursionsmål. Bilden är från maj 2021. Foto: Tom Arnbom

Referat från exkursionerna

Vi lägger ut referat och bilder i vår Facebookgrupp. 

Köp en dekal!

Vår dekal med klubbemblemet säljs vid inneträffar och exkursioner. Den kostar 25 kr. 

Våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet

Torsdagsträffar vid Hemmesta sjöäng varje vår

På vårarna träffas vi vid fågeltornet vid Hemmesta sjöäng tidiga torsdagsmorgnar, 06.30, och skådar tillsammans fram till ca 09.00. Skåda före jobbet! Ta gärna med fika. Ingen föranmälan. 
Skådarmorgnar 2022: 14 och 28 april, 4 (onsdag), 5 och 12 maj.  

Viktig information

Till våra exkursioner och andra arrangemang, som vi genomför helt ideellt, välkomnar vi våra medlemmar och andra intresserade privatpersoner. Föreningar, skolor, företag m.fl. som önskar delta uppmanas istället att kontakta föreningen för att diskutera om, och på vilket sätt, vi eller någon/några av våra företrädare bäst kan ställa upp, utanför ramen för det allmänna programmet. 

• Klubben tar inget ansvar för deltagarna - deltagandet sker alltså på egen risk. 

• Exkursioner kan förekomma som görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa deltagare, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

• Vid exkursioner med samåkning gäller att bilförare ersätts med 20 kr per mil, en summa som samtliga i bilen delar på. Målsättningen är att deltagarna fördelar sig så jämnt som möjligt mellan bilarna så att alla betalar ungefär samma belopp för resan. För bilägarens del gäller att inte glömma att nollställa bensinmätaren innan avfärd!