Från en av våra exkursioner vid Hemmesta sjöäng, en underbar majmorgon. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Från en av våra exkursioner vid Hemmesta sjöäng, en underbar majmorgon. Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Program

Här lägger vi ut aktuella programpunkter. Har du tips på aktiviteter till kommande program? Kontakta vår programsamordnare Sven Faugert, tel 070-493 19 21!

Vårprogram 2020

NYTT! Lördag 1 – lördag 29/2. Krysstävling på Värmdö fastland
Individuell tävling, där det gäller att under en hel månad se eller höra så många fågelarter som möjligt på Värmdö fastland inklusive hela Kovikstippen (även den del som ligger i Nacka kommun) och alla delar av Värmdö som kan nås utan båt. Chans att både få med spännande övervintrare och upptäcka de första, allra tidigaste vårfåglarna! Vandringspris till den som ser eller hör flest arter. Vill du delta? Anmäl dig till Håkan Steen på hakansteen@yahoo.se senast den 31/1. 


Måndag 10/2: Årsmöte med föredrag och bildvisning av Tomas Axén Haraldsson: Bland tekoppar och minareter - fågelskådning i Mellanöstern
Tid: klockan 19.00. Plats: Kyrkettan, Gustavsberg. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan när det närmar sig. Efter det formella årsmötet visar Tomas Axén Haraldsson bilder och håller föredrag. Han tar oss med till spännande fågelmarker i Syrien, Libanon och Azerbajdjzan och berättar om det fågelskyddsarbete som även svenskar är involverade i. Tomas har en fil.kand. i Mellanösternstudier och har tillbringat över två år i regionen.

Lördag 21/3: Flockar av vårfåglar!
Vi hoppas kunna njuta av stora flockar av tidiga flyttare – gäss, sångsvanar, sånglärkor, tofsvipor m.fl. - som rastar och födosöker i jordbrukslandskapet, till exempel på fälten i närheten av Säby gård på Ingarö. Samling vid Runda huset i Gustavsberg kl 07.00. Samåkning i egna bilar. Ta med fika! Anmälan till Sven Faugert senast torsdag 19 mars på tel. 070-493 19 21

Torsdag 16/4: Premiär för vårens skådarmorgnar vid Hemmesta sjöäng
För info, se spalten. 

Torsdag 30/4 :Skådarmorgon vid Hemmesta sjöäng
För info, se spalten. 

Torsdag 7/5: Skådarmorgon vid Hemmesta sjöäng
För info, se spalten. 

Lördag 9/5: Gökotta vid Hemmesta sjöäng
Start i fågeltornet 07.00, där vi inväntar buss 474 med ankomst till Hemmesta vägskäl 06.45. Kommer du med bil, kom gärna tidigare! Ta med fika. Tom Arnbom leder. Ingen föranmälan.

Söndag 10/5: Fågelskådningens dag vid Hemmesta sjöäng OBS! Nytt datum! Välkomna till fågeltornet vid Hemmesta sjöäng mellan kl. 06.30 och 12.00. Värdar från Värmdö Fågelklubb finns på plats!

Söndag 10/5: Fågelsång för nybörjare
Håkan Steen leder en vandring vid Ösby träsk 08.00-10.00. Samling vid Ösbyskolans sporthall. Ingen föranmälan. Ta med fika!

Torsdag 14/5: Skådarmorgon vid Hemmesta sjöäng
För info, se spalten. 

Lördag 16 eller söndag 17/5: Tur till Svenska Högarna/Horssten
Efter superlyckade exkursioner till Svenska högarna/Horssten både våren och hösten 2019 har vi tagit beslut om att göra en exkursion till dessa havsbandspärlor även i vår. Vi har ännu inte ett specifikt datum. Men ringa in 16-17 maj. Väder och vind avgör vilken dag som är mest gynnsam för att dels komma ut och dels för att intressanta arter ska kunna dyka upp.

OBS! Det är viktigt att personer som anmäler sig till denna exkursion har möjlighet att röra sig obehindrat i tuff terräng. Då vi chartrar en båt är det förhandsanmälan som gäller. Anmäl senast 14 maj till Tom Arnbom på tel. 070-554 40 66. Det finns 10 platser och kostnaden kommer att ligga på ca 800:-/deltagare. Missa inte detta tillfälle!

Fredag 12/6 eller lördag 13/6: Nattsångare
Den traditionella exkursionen för att lyssna på nattsångare. Tid: 22.00 till ca 02.00. Samåkning med egna bilar till självkostnadspris. Sören Bevmo leder.
Anmälan till soren.on.net@gmail.com, eller mobil 073-90 69 430 senast onsdag kväll 10 juni, då får du även veta vilken dag och samlingsplats som gäller. Ange om du har bil och hur många du kan ta med!

En av våra exkursionsledare - Sören Bevmo.

Senast genomförda arrangemang

Lördag 11/1: Artrally på Värmdö fastland • Måndag 11/11: Föredrag av Daniel Stenberg/N på temat Fågelfoto i ett konstnärligt perspektiv • Söndag 3/11: Fågellokaler på Värmdö • 19/10: Horssten • 5/10: Höstflyttande fåglar i Hjälstaviken • 21/9: Höstens fåglar i jordbrukslandskapet • 7/9: Blåhakespaning vid Hemmesta sjöäng • 25/8: Exkursion till Fysingen • 8/6: Nattsångare • 25/5: Svenska Högarna och Horssten • 19/5: Gökotta vid Hemmesta sjöäng • 16/5: Skådarmorgon • 12/5: Fågelsång för nybörjare • 9/5: Skådarmorgon • 5/5: Fågelskådningens dag - Hemmesta sjöäng • 25/4: Skådarmorgon • 9/5: Skådarmorgon • 11/4: Skådarmorgon • 11/2: Årsmöte med bildvisning och föredrag av Niclas Ahlberg/N om Sydgeorgien 

Torsdagsträffar vid Hemmesta sjöäng varje vår

På vårarna träffas vi i fågeltornet vid Hemmesta sjöäng tidiga torsdagsmorgnar, 06.30, och skådar tillsammans fram till ca 09.00. Skåda före jobbet! Ta gärna med fika. Ingen föranmälan.
Skådarmorgnar 2020: 16 och 30 april samt 7 och 14 maj.

Från en skådarmorgon i april. Foto Eva Stenvång Lindqvist
Från en skådarmorgon i april. Foto Eva Stenvång Lindqvist

Referat från exkursionerna

Vi lägger ut referat och bilder i vår Facebookgrupp. 

Köp en dekal!

Vår dekal med klubbemblemet kostar 25 kr. Swisha gärna!

Våra aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet

Viktig information

Till våra exkursioner och andra arrangemang, som vi genomför helt ideellt, välkomnar vi våra medlemmar och andra intresserade privatpersoner. Föreningar, skolor, företag m.fl. som önskar delta uppmanas istället att kontakta föreningen för att diskutera om, och på vilket sätt, vi eller någon/några av våra företrädare bäst kan ställa upp, utanför ramen för det allmänna programmet. 

• Klubben tar inget ansvar för deltagarna - deltagandet sker alltså på egen risk. 

• Exkursioner kan förekomma som görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa deltagare, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

• Vid exkursioner med samåkning gäller att bilförare ersätts med 20 kr per mil (obs! beloppet höjt fr o m 2019), en summa som samtliga i bilen delar på. Målsättningen är att deltagarna fördelar sig så jämnt som möjligt mellan bilarna så att alla betalar ungefär samma belopp för resan. För bilägarens del gäller att inte glömma att nollställa bensinmätaren innan avfärd!