Norra Säbyfälten. Foto Sören Bevmo

Säbyfälten

Artlista | Karta | Senaste obsarna

Tänk på att Säbyfälten består av odlad mark. Respektera markägaren/arrendatorn och gå inte så att du skadar grödorna! Parkera inte så att du stör trafiken. 

OBS!! Bonden vill inte att vi nu i höst rör oss ute på fälten. Det gäller även kantzonen där det står/stått grödor. Han sår exempelvis höstvete i stubbåkrarna nu och det syns inte vad som är enbart stubbar eller kommande grödor.


Kort om Säbyfälten: Ingarö är till största delen en skogsbeklädd ö, men centralt på ön finns det ett relativt stort sammanhängade område med åkermark och hagmark. Detta område kallas för Säbyfälten. Området attraherar fåglar framför allt under flyttperioder, förmodligen beroende just på att det är det enda större öppna området på hela Ingarö. Fåglar som piplärkor, sparvar, duvor och lärkor rastar gärna på stubbåkrarna i september. Rovfåglar dras till fälten året runt. På sommaren kan en nattsångartur vara givande och det finns en bra chans att hitta något spännande.

Vägbeskrivning: Man kan dela upp fälten i en nordlig och en sydlig del. Norra Säbyfälten nås från Brunn genom att man kör mot Björkviks brygga och tar vänster mot Ingaröstrand. Efter ca 1 km tar man sedan höger mot Stora Barnvik och efter ca 400 m öppnar sig sedan åkermarker på höger sida. Det finns ett antal fickor längs vägen att parkera i. Efter ytterligare ca 400 m går ett traktorspår rakt ut på fältet. Detta spår går ut till det dike som går tvärs över fälten (Återvallsbäcken). Se till att parkera så att trafiken inte störs!

Södra Säbyfälten når man på lite olika sätt. Bäst är att åka förbi Återvall och sedan ta höger mot Björkviks brygga i Y-korsningen. Fortsätt ca 300 m med ett sandtag på vänster sida. När man kommer upp över ett krön kan man parkera på vänster sida (skylt Gravfält, mitt emot infarten till Kullavägen). Härifrån går man ca 250 m åt sydost genom en gles tallskog (detta område är ett gammalt gravfält) fram till själva fälten. Ett annat alternativ är att ”bilskåda” från vägen mot Eknäs. Ett sista alternativ är att åka förbi Kullavägen-gravfältet på Björkviksvägen och svänga vänster mot Evlinge. På detta sätt når man de sydligaste delarna av området.

Fåglar: Bland häckande fåglar kan nämnas en handfull par tofsvipa på södra fälten. Sånglärka är naturligtvis en karaktärsfågel. Bland lite ovanligare häckare kan nämnas törnskata, dubbeltrast, trädlärka och duvhök, den sistnämnda finns i området året runt. Tidigare år har backsvala häckat i sandtaget. Nattsångarlyssning är som sagt ofta en god idé runt Säbyfälten. Kornknarr, vaktel och kärrsångare är exempel på arter som hörts. I september är blåhake ett ganska säkert kort i diket mitt på norra Säbyfälten. Häromkring kan även andra nordliga tättingar ses, som lappsparv, rödstrupig piplärka och gulärla. Ortolansparv har noterats. Stubbåkrarna drar till sig mycket fågel, och rovfåglar som blå kärrhök, duvhök, stenfalk, orm- och fjällvråk ses regelbundet jaga över fälten. Även havsörn patrullerar från och till häckplatserna i de centrala Ingaröskogarna. Lite senare på säsongen kan med lite tur snösparv ses. Bland de ovanligare gästerna kan nämnas småsnäppa, tjäder och tallbit. Ringtrast borde kunna dyka upp i hagarna på södra fälten i slutet av april till början av maj.

Så tar du dig runt: Säbyfälten är värda ett besök året runt och i synnerhet på hösten. På Norra Säbyfälten får man bäst utdelning om man traskar i åkerkanten utmed Återvallsbäcken. När det är stubbåker kan det vara värt att gå ute på fälten också. För Södra Säbyfälten är bästa alternativet att gå förbi gravfältet och nå åker- och hagmarkerna från norr. Är man på nattsångarlyssning ska man inte glömma att stanna till vid Säbyvikens början intill Eknäsvägen efter Säby Säteri.

Övrigt: Om man fortsätter vägen mot Eknäs ytterligare ett par kilometer öppnar sig hagar, sankområden och små vasspartier på höger sida vid en fyrvägskorsning. Detta område kallas för Lugnet och är värt att stanna till vid under en nattsångarlyssning. Näktergalen häckar och bland ovanligare gäster kan både kärr-, busk- och flodsångare samt kornknarr nämnas. Skäggmes och sävsparv är noterade vintertid i vassarna. 

Spaning efter trastar på Norra Säbyfälten om våren. Foto Eva Stenvång Lindqvist
Norra Säbyfälten. Foto Sören Bevmo
Norra Säbyfälten. Foto Sören Bevmo
Södra Säbyfälten. Foto Sören Bevmo
Södra Säbyfälten. Foto Sören Bevmo