Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Den snabbaste nyhetsförmedlingen sker via vår Facebook-grupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen! Vi finns också på Instagram. 

Här kommer en rapport om fågellivet och skötselåtgärderna vid Hemmesta sjöäng till och med 12 augusti. Fokus ligger på lite spännande arter som visat sig!

Det dröjde inte många dagar in på nyåret förrän den första rariteten dök upp – ett gäng tallbitar. Inte så förvånande då det var ett invasionsår, men ändå. En varfågel observerades med jämna mellanrum innan den drog norrut.

De första vårfåglarna, som sävsparv, sånglärka, järnsparv, stare och ringduva, observerades i början av mars och tofsvipan anlände tre dagar tidigare än vanligt. Den första vattenrallen lät i månadsskiftet mars/april. Troligen har de häckat med minst två par i år. I april dök några skedänder upp innan de hastade vidare. Den 12 april var det triss i årskryss på rovfågel; tornfalk samt brun och blå kärrhök. I år har en brun kärrhökshona besökt Hemmesta minst 20 gånger och troligen häckar den i närheten. Den 22 april ”hängde” Per Åsberg in en ny art för Hemmesta sjöäng – en lappsparv på väg norrut.

Under maj ökade antalet fåglar och flera arter, som gräsand och grågås, fick ungar. Svartsnäppa sågs flera gånger men även ljungpipare, och en rosenfink sjöng en morgon. Om jag kommer ihåg rätt den andra obsen på tio år. Kärrsångarna sjöng plötsligt i sumpskogen i slutet av maj. I juni sjöng en näktergal för första gången på många år och den första bivråken observerades. Bivråken har sedan synts många gånger runt sjöängen i sommar. Juli bjöd på två överraskningar: busksångare och smådopping. Både rörhöna och sothöna har ökat i antal och häckade med många par. Gråhäger är alltid närvarande och som mest har 28 exemplar setts samtidigt i sjöängen.

Under de senaste åren har 120 fågelarter årligen observerats i sjöängen. Nu i mitten av augusti är vi redan uppe i 125 arter och vi hoppas komma över 130 arter innan årets slut. Rekordet sattes för några år sedan med 137 arter på ett år. Det kan bli svårt att uppnå i år, men är inte omöjligt.

Det gick upp mycket gäddor i år men det är svårt att uppskatta hur många. Nästa år kommer Sportfiskarna räkna gäddorna som går upp och förhoppningsvis även uppskatta hur många fiskyngel som sedan går ut i början av juni. Mård och bäver har observerats några gånger.

Den nya trumman för att tömma sjöängen på vatten fungerar superbra och det blev fantastiska vadarmarker när bankarna kom fram. Vi måste tömma sjöängen på vatten för att kunna slå av kaveldun och vass för att sköta våtmarken och hindra att den växer igen. Två skrattmåsplattformar placerades ut av kommunen, men tyvärr uteblev skrattmåsarna – kanske kommer de nästa år?

Tom Arnbom

Fina vadarmarker har uppstått vid Hemmesta sjöäng. Foto 28 juli: Tom Arnbom
Fina vadarmarker har uppstått vid Hemmesta sjöäng. Foto 28 juli: Tom Arnbom
Läs hela inlägget »
Branten på Björnö 3 juni 2020 Foto Tomas Axén Haraldsson
Branten på Björnö 3 juni 2020 Foto Tomas Axén Haraldsson

Tomas Axén Haraldsson och Johan Joelsson har följt sträcket hela våren och här följer Tomas sammanfattning:

”Bevakningen kl 04-07 i onsdags 3 juni fick markera slutet på vårens satsning att bevaka sträcket från Ingarös sydliga uddar. Under ett tjugotal tillfällen från mitten av mars, mestadels från soluppgång och 3-4 timmar framåt, så har jag och Johan Joelsson spanat och räknat från Klacknäset, branten vid Björkviks brygga och utkikstornet på Björnö. Slutsatsen är att det passerar ett spännande och rätt artrikt sträck mot NO men att det inte alltid är så lätt att avnjuta eller förutspå!

Vi har räknat in bl.a. 143 storlom, 22 smålom, 324 storspov, 18 småspov (samt 154 stor-/småspov), 525 skrattmås och 768 ringduva. Småfågelsträcket var glest, men påtagligt vissa dagar, och inte i närheten av volymerna om hösten. Inga direkta rörelser av änder eller gäss, bara småflockar av vitkindade gäss, svärtor och sjöorrar utöver det som rastar eller rör sig i området. Heller inga siffror av rovfågel, bara enstaka insträckande, men trevligt med både blå och brun kärrhök, fjällvråk samt torn-, lärk- och stenfalkar.

Bland vårens ovanligare obsar kan nämnas råka (11 mars), ägretthäger (25 mars), hornuggla (4 april), bläsgås (8 april), jorduggla (20 april) och lappsparv (30 april)
Vädrets inverkan på sträckande fåglar kan vara klurigt att förutspå. Ibland har det varit tvärdött trots till synes fina förutsättningar, ibland har det sträckt bra trots ”motvind” för fåglarna. Vissa majmorgnar omintetgjordes morgonen av envis dimma. Men att sydvindar och lite lättare molnighet är bra kan man nog säga överlag.

Vissa flockar måste lämnas obestämda som ”horisontankor” när de passerar på flera km avstånd i motljuset. Men är det god sikt så kan man artbestämma sjöfåglar på 5-6 km håll och mer ändå. De bästa dagarna, sista aprilveckan från Klacknäset, så hade vi majoriteten av lommar och spovar på skapligt håll (100-1 000 meters håll, säg, i hyfsat ljus). Fåglarna dyker upp över Smådalarö i sydväst, ofta på ”dubbel trädtoppshöjd” och passerar mot nordost, vissa över fjärden och andra upp över östra Ingarö. Ett mindre antal gick väster om oss, upp mot Baggensfjärden.

Vid Klacknäset så bör man nog parkera vid gästparkeringen Sandarna och gå västerut genom stugområdet och upp på berget precis ovanför badstranden, ”Kärringviken” kallad. Här uppifrån har man bra span söderut och kan vid klar sikt och med tubkikare även se tobisgrisslorna och kustlabbarna runt Pannkaksgrundet (ca 4 km söderut, i Haninge kommun).
 
Bra span mot SV, och bättre medljus på morgnarna än från ovan, från ”branten” precis öster om Björkviks brygga. Man parkerar längst ner på Björnö stora gästparkering och går söderut ut på klipporna.

För att komma till utkikstornet på Björnö har vi haft med cyklar och trampat från parkeringen till Småängsuddarna och gått sista biten. Det är ett visst projekt och sträcket/siffrorna har faktiskt varit bäst från Klacknäset. Men tornet erbjuder en formidabel utsikt och eftersom man står några timmar så trillar det in rätt mycket arter (vi hade som mest 75 i slutet av april 2019!). Höstdagarna här är ännu bättre.
Väl mött nästa vår, vi kanske kan arrangera gemensamma sträckmorgnar om intresse finns!

Nu ser vi fram emot spännande höstdagar, om ett par månader har vi de första bivråkarna och trädpiplärkorna på väg söderut."

Tomas Axén Haraldsson

Läs hela inlägget »

Coronaviruset fortsätter att påverka klubbens verksamhet. Vi ställer in flera aktiviteter i maj, men genomför två.
Skådarmorgnarna vid Hemmesta sjöäng torsdag 30/4, torsdag 7/5 samt torsdag 14/5 är inställda.
Däremot genomför vi med vissa restriktioner gökottan vid Hemmesta  sjöäng lördag 9/5 samt Fågelsång för nybörjare vid Ösby träsk söndag 10/5. OBS! när det gäller den sistnämnda exkursionen gäller föranmälan och max 10 personer kan delta. För bägge exkursionerna gäller att deltagarna måste hålla ett avstånd mellan varandra på två meter.
Turen till Svenska Högarna/Horssten är inställd.
Nattsångarexkursionen i juni genomförs eventuellt, men utan samåkning – vi återkommer.
För detaljerad information om de exkursioner vi anordnar se sidan Program

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Värmdö Fågelklubb ger ut 4 nyhetsbrev per år som distribueras via e-post till medlemmarna och därutöver vissa informationsutskick. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet. 
Senaste nyhetsbreven:
Nyhetsbrev nr 3 2020
Nyhetsbrev nr 2 2020
Informationsutskick feb 2020
Nyhetsbrev nr 1 2020
Nyhetsbrev nr 4 2019