Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Den snabbaste nyhetsförmedlingen sker via vår Facebook-grupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen! Vi finns också på Instagram. 

Lördagen den 9 januari genomfördes årets första artrally. Åtta lag deltog och totalt sågs hela 61 arter, riktigt bra. Steenbäckarna var det vinnande laget inom ekoklassen och observerade 36 arter under de två milen som de cyklade runt Gustavsberg med omnejd. Laget bestod av Yvonne Blombäck, Carl Bredberg och Håkan Steen. 

Inom huvudklassen tog Duvungarna (Åsa Samuelsson och
Petter Westberg) hem första platsen med 47 arter, tätt följt av Long John´s Sparrow med 45 och Ingarö Birding 41, Vipan 38, Fotokryzzarna och Alfågeln båda 33 och Kråkfötterna 29 arter.

De mest intressanta arterna var berguv, kattuggla, vattenrall, entita, talltita, ringduva, grönsiska, ejder, alfågel, småskrake, snatterand, svarthätta, bofink, bergfink och flera rödhakar.

Intressant att notera är att stora delar av "fastlandet" på Värmdö kontrollerats. Från Stenslätten i norr till Björkvik i syd inklusive Saltarö, Brevik, Malma, Djurö, Hemmesta, Norråva, Lillsved, Oxön, Skevik och många lokaler runt Gustavsberg och på Ingarö. Kul!

Här är den kompletta artlistan: knölsvan, sångsvan, snatterand, gräsand, vigg, ejder, alfågel, knipa, storskrake, småskrake, gråhäger, storskarv, duvhök, havsörn, ormvråk, vattenrall, sothöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, berguv, kattuggla, större hackspett, gröngöling, spillkråka, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, sidensvans, svartmes, tofsmes, entita, talltita, blåmes, talgoxe, stjärtmes, svarthätta, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, rödhake, pilfink, gråsparv, bofink, bergfink, stenknäck, domherre, grönfink, större korsnäbb, steglits, grönsiska, och slutligen gulsparv.

Tom Arnbom

Alla deltagare samlade efter målgången utanför Runda huset i Gustavsberg. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Petter Westberg och Åsa Samuelsson vann huvudklassen. Bakom dem eko-klassens vinnare Carl Bredberg, Yvonne Blombäck och Håkan Steen. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Läs hela inlägget »

Hela 12 lag deltog i fägelklubbens novemberrally och antalet fåglar som observerades var ovanligt många. Eftersom det är ovanligt varmt i höst fanns det möjlighet att se många arter.
 
Stora delar av Värmdö fastland besöktes. Totalt observerades hela 74 arter. Det vinnande laget i Ekoklassen var ”Ugglis” med Carl Bredberg som observerade 43 arter från cykel följt av ”Enmanslaget Jörgen” och First time”.
 
Det vinnande laget med bil var ”Long Johns Sparrow” på 51 arter med Martin Olgemar och Tom Arnbom tätt följd av ”Gärdsmygarna” och ”Team Ahlberg”.
 
Hela sju lag observerade över 40 arter. Ett hedersomnämnande till lag
”Ingarö Birding” som fick ihop 43 arter på Ingarö och deltog endast halva dagen (obsade bl a kungsfiskare, sävsparv, och svarthätta).

Här är den totala artlistan:
Knölsvan, sångsvan, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, vigg, alfågel, sjöorre, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, vattenrall, rörhöna, sothöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, kattuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, sånglärka, ängspiplärka, sidensvans, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, svarthätta, kungsfågel, stjärtmes, entita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kråka, kaja, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, gråsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, domherre, stenknäck, gulsparv och sävsparv.

Tom Arnbom

Vinnarna: Tom Arnbom och Martin Olgemar, Long Johns Sparrow (51 arter) och Carl Bredberg , Ugglis (ekoklassen, 43 arter). Foto: Maria Böhm
Deltagarna samlade vid artgenomgången utanför Runda huset. Foto: Maria Böhm
Deltagarna samlade vid artgenomgången utanför Runda huset. Foto: Maria Böhm
Läs hela inlägget »

Nu har klubben äntligen kunnat dela ut det nyinstiftade vandringspriset till den medlem som vann Februariracet – som var en nyhet för året i klubbens program och blev en klar succé med 19 tävlande.

Vinnaren, Carl Bredberg, skulle egentligen ha tagit emot sitt pris den 23 mars, det datum vi ursprungligen satt för skådarpuben. Men corona-eländet satte stopp för detta – i över ett halvår. Den 1 oktober kunde vi i alla fall träffas för utdelning av priset, men med ordentliga corona-avstånd mellan oss, på Bridge 77 i Gustavsberg. Det blev också en väldigt trevlig pubkväll, så helt klart kommer klubben att anordna fler skådarpubar!

Carl vann Februariracet med 66 arter – en art mer än Martin Olgemar, som länge låg i en betryggande ledning men så att säga snubblade på målsnöret.

Klubbens ordförande Eva Stenvång Lindqvist delade ut priset och konstaterade i sitt tal till vinnaren att något som präglade tävlingen var den kamratliga anda som rådde. Deltagarna rapporterade flitigt i Artportalen, vilket ökade möjligheterna för andra tävlande att plocka in fler arter, och generösa informationsutbyten skedde också i fält.

Håkan Steen har skrivit en trevlig sammanfattning av rallyt, med resultatsammanställning, som du hittar här.

Fyra av de tävlande i Februariracet fanns med under kvällen. Förutom Carl Bredberg: Eva Stenvång Lindqvist (52 arter), Sven Faugert (48 arter) och Petra Wahlgren (37 arter).

En glad Carl Bredberg tar emot vandringspriset. Foto:: Sven Faugert
En glad Carl Bredberg tar emot vandringspriset. Foto:: Sven Faugert
Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Värmdö Fågelklubb ger ut 4 nyhetsbrev per år som distribueras via e-post till medlemmarna och därutöver vissa informationsutskick. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet. 

Senaste nyhetsbreven och informationsutskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2021
Nyhetsbrev nr 4 2020
Informationsutskick okt 2020
Nyhetsbrev nr 3 2020
Informationsutskick juni 2020
Nyhetsbrev nr 2 2020
Informationsutskick feb 2020