Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Den snabbaste nyhetsförmedlingen sker via vår Facebook-grupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen! Vi finns också på Instagram. 

2021 > 11

Den 13 november hölls för andra gången Novemberrallyt. Tio olika lag skådade av markerna från Stenslätten i norr till Björnö i syd.

Det var två olika klasser: ekoklass och "vanlig". Det var stenhårt i ekoklassen, och deltagarna bör få ett extra omnämnande. Tomas Axén Haraldsson förflyttade sig runt på Ingarö med SL-buss. Carl Bredberg cyklade på, och Per Åsberg stod på en plats (Fartatippen) under hela dagen.

Flera observerade fågelarter står ut extra mycket. Den röda juvelen tallbit är året invasionsart från norr och flera lag hade turen att få se dem. En annan art som är mycket sällsynt på Värmdö är skäggmes som sågs både vid Ingarö och Oxön. Vinterhämpling och varfågel prickades in på flera platser. Dvärgbeckasin och fjällvråk höll till på Farstatippen. Bakom Återvinningscentralen intill Padelcentret bakom COOP satt en svart rödstjärt.

Totalt observerades 74 arter från Värmdös fastland, vilket är riktigt bra en novemberdag. Den varma hösten bidrog nog till det höga antalet. Se nedan för en fullständig artlista.

Så hur gick själva racet? Ekoklassen var hård. Tomas (Ingarö Eco Birding) prickade in 52 arter tätt följd av Calle (Ugglis) med 51 och Per (Bara Farstatippen; 47 från en enda plats). Den vanliga klassen: Bryggskådarna 30 arter, Alfågel 35, Fotokryzzarna 37, Kråkfötterna 38, Gärdsmygarna 45, Petter/Åsa 49 och Long Johns Sparrow (Adrian, Martin och Tom) 56 arter.

Arter:
Knölsvan, sångsvan, snatterNd, bläsand, gräsand, vigg, bergand, svärta, alfågel, knipa, storskrake, småskrake, fasan, skäggdopping, gråhäger, storskarv, sparvhök, duvhök, havsörn, fjällvråk, ormvråk, sothöna, dvärgbeckasin, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, kattuggla, kungsfiskare, mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, spillkråka, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, sidensvans, svartmes, tofsmes, entita, blåmes, talgoxe, skäggmes, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktradt, rödvingetrast, dubbeltrast, rödhake, svart rödstjärt, strömstare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, stenknäck, tallbit, domherre, grönfink, vinterhämpling, gråsiska, större korsnäbb, mindre korsnäbb, steglits, grönsiska och gulsparv.

Delar av laget Long Johns Sparrow letar arter. Foto: Tom Arnbom
Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Värmdö Fågelklubb ger ut cirka 4 nyhetsbrev per år som distribueras via e-post till medlemmarna och därutöver vissa informationsutskick. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet. 

Senaste nyhetsbreven:
Nyhetsbrev nr 1 2023
Nyhetsbrev nr 3 2022
Nyhetsbrev nr 2 2022
Nyhetsbrev nr 1 2022