Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2023 > 01

Fem lag deltog i artrallyt 14 januari, och ännu en gång vann Lag Fröjd med Per Åsberg och Niklas Westermark. De fick hela 45 arter, trots att det ju var mycket svårskådat, med duggregn. Per och Niklas gick hem segern i Ekoklassen och vann även över den vanliga klassen där det är tillåtet att använda bil. Superbra! 

Lag Steenbäckarna kom tvåa i Ekoklassen med 33 arter. Long Johns Sparrow hade 41 arter, Snösparvarna 37 och Fotokryzzarna 34. 

Arter att särskilt nämna: lappuggla, strömstare, salskrake, ringduva, skäggmes (två lokaler) och rödhake.

Totallistan:
Knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, alfågel, knipa, salskrake, storskrake, fasan, storskarv, gråhäger, havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, lappuggla, gröngöling, spillkråka, större hackspett, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, tofsmes, svartmes, talgoxe, blåmes, nötväcka, trädkrypare, nötskrika, kaja, skata, kråka, korp, gråsparv, pilfink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, gråsiska, domherre, stenknäck och gulsparv.

Tom Arnbom

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023