Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2020 > 02

När Håkan Steen tagit emot rapporterna från tredje tävlingsveckan visade det sig att Carl Bredberg gått om Martin Olgemar med hela 5 arter. Lördag 29/2 är sista tävlingsdagen - nu är det spännande!!

Ställning torsdag kväll 27 februari:
1 Carl Bredberg 63
2 Martin Olgemar 58
3 Daniel Stenberg 52
Jonas Olsson 52
5 Majna Gemsjö 51
Tom Arnbom 51
7 Eva Stenvång Lindqvist 47
Sven Faugert 47
9 Staffan Hasselgren 45
10 Niclas Ahlberg 43
Håkan Steen 43
12 Birgitta Hasselgren 42
Jan Bakken 42
14 Petra Wahlgren 37
15 Elisabeth Alskär 36
Pernilla Ådén 36
17 Jörgen Warstrand 32
18 Arne Wallers 28
19 Yvonne Blombäck 25

Läs hela inlägget »

Efter tredje tävlingsveckan är resultatet som följer: 

1 Martin Olgemar 58
2 Jonas Olsson 50
3 Carl Bredberg 46
4 Tom Arnbom 45
5 Majna Gemsjö 44
Staffan Hasselgren 44
7 Niclas Ahlberg 43
8 Daniel Stenberg 41
9 Birgitta Hasselgren 40
Eva Stenvång Lindqvist 40
Jan Bakken 40
Sven Faugert 40
Håkan Steen 40
14 Pernilla Ådén 36
15 Petra Wahlgren 33
16 Jörgen Warstrand 32
17 Elisabeth Alskär 30
18 Arne Wallers 27
19 Yvonne Blombäck 25

Kort sammanfattning om fåglarna: Tidiga vårfåglar börjar drälla in. Fem rapporter om ringduva och fyra om grågås. Dessutom en vardera om sävsparv, stare, enkelbeckasin och snatterand. Också värt att notera är de två första rapporterna om mindre korsnäbb samt de första om salskrake och bergfink.

Läs hela inlägget »

Ett 30-tal medlemmar deltog i årsmötet, som hölls i Kyrkettan, Gustavsberg, måndagen den 10 februari. Årsmötet antog förslaget till reviderade stadgar samt verksamhetsplan och budget. Mötet beslutade också att medlemsavgiften kvarstår.

Maria Böhm valdes till ny kassör efter Peter Olsson. Avgick gjorde också vår revisor Lars Persson, som dock valdes till valberedning tillsammans med Agneta Tillberg. Niclas Ahlberg avgick från valberedningen. Ny revisor är Åke Andreasson.  

Varmt tack till Lasse, Peter och Niclas för era insatser! 

Årsmötet avslutades med ett mycket uppskattat föredrag av Tomas Axén Haraldsson med rubriken Bland tekoppar och minareter - fågelskådning i Mellanöstern. 

Lars Persson avtackades efter 28 år som ledamot och revisor i VFK. Tom Arnbom höll tal.
Lars Persson avtackades efter 28 år som ledamot och revisor i VFK. Tom Arnbom höll tal.
Tomas Axén Haraldsson höll ett uppskattat föredrag.
Tomas Axén Haraldsson höll ett uppskattat föredrag.
Årsmötet var välbesökt!
Årsmötet var välbesökt!
Läs hela inlägget »

Nu är det full fräs på februari-tävlingen! 14 av 20 deltagare har lämnat en första veckorapport. Några tycks ha rivstartat. Andra värmer fortfarande upp. Sex stycken står alltså ännu på noll - eller glömde att rapportera in sitt resultat i tid.

Hittills leder Martin Olgemar, med hela 43 arter. 

Ställning torsdag kväll 6 februari:

1 Martin Olgemar 43 
2 Niclas Ahlberg 36
3 Carl Bredberg 33
4 Staffan Hasselgren 31
5 Birgitta Hasselgren 29
6 Daniel Stenberg 27
7 Petra Wahlgren 26
7 Majna Gemsjö 26
7 Sven Faugert 26
10 Håkan Steen 25
11 Jan Bakken 22
12 Jörgen Warstrand 20
12 Elisabeth Alskär 20
14 Arne Wallers 13

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023