Lövskogarna bjuder på mycket fågelsång om våren. Foto: Peter Olsson

Evlinge

Tänk på att visa hänsyn när du skådar i området, med tanke på de boende. 

Kort om Evlinge
(Det finns flera Evlinge på Värmdö, denna beskrivning gäller det Evlinge som är beläget mitt på Värmdö): Området erbjuder en mångsidig fågelfauna på grund av variationen av naturtyper. Här finns allt från åkermark, hästhagar, fina lövskogar och ett näringsrikt träsk till en vassvik i Trattfjärden. Både vår och höst finns rikligt med rastande fåglar i området. Under försommaren är chanserna mycket goda för en trevlig nattsångarafton. Området är dock dåligt utforskat.

Vägbeskrivning: Området nås med bil genom att man tar höger vid Hemmesta vägskäl mot Bullandö. Efter nästan 3 km tar man vänster vid Älvsbyfälten mot Saltarö, efter ytterligare 1 km tar man vänster igen. Det är skyltat mot Evlinge. Denna väg kör man rakt fram ända till dess att man når Evlinge ridstall efter ca 3 km. Här finns parkeringsmöjligheter, men tänk på att parkera med hänsyn till ridstallets verksamhet. Detta är en bra utgångsplats för en rundtur till fots. Med lokaltrafik kan man ta sig till Evlinge med buss 461 eller 462 från Hemmesta - dock är det endast några få avgångar per dag.

Fåglar: Under våren kan mycket tättingar, som sparvar, finkar och trastar ses rasta i hästhagarna. Ringtrast har setts vid några tillfällen. Ortolansparv har hörts sjunga tillfälligt i maj. Lite senare i maj och i juni kommer nattsångarna till området och näktergalens sång från Evlinge träsk ljuder över hela området. Nattskärra finns i omgivningen. Själva träsket är inte märkvärdigt ur fågelsynpunkt, men kan hysa mindre mängder simänder, ibland snatterand. Flodsångare har hörts vid utloppet, där även en svart stork näringssökte med hägrar i maj 2000. På samma plats är kärrsångare näst intill årlig. En vassångare sjöng från Evlinge träsk under försommaren 2006. Tillfälligt har även sommargylling, mindre flugsnappare, kornknarr och vaktel observerats. På hösten är återigen åkrar och hästhagar mest intressanta. Förbiflygande rovfåglar som kärrhökar kan tillfälligt ses.

Så tar du dig runt: Väster om Evlinge ridstall ligger spännande hästhagar bort mot Väsby gård. Om man istället väljer att gå åt nordväst når man kanten av Evlinge träsk samt dess bäck och utlopp i Trattfjärden. Bäcken och utloppet brukar vara fågelrika. Går man västerut från utloppet når man en stig som går vidare sydväst mot Väsby gård. Härifrån kan man alltså sedan gå tillbaka mot Evlinge och därmed fullborda cirkeln. Evlinge träsk avspanas lättast från klipphällar på sydsidan, vilka kan nås om man sneddar över hästhagar från Evlinge ridstall.

Övrigt: Fina åkermarker finns även vidare västerut mellan Väsby och Kalvandö. Här, i en stor flock med ringduvor, sågs en turturduva i september 1998 på stubbåkrar. Både vår och höst kan bjuda på mycket fåglar här.
 

Det är enkelt att ta sig runt i området via stigarna. Foto: Peter Olsson
Hästhagarna drar till sig mycket rastande fågel, så det kan löna sig att lägga lite tid på spaning från vägen. Foto: Peter Olsson
Hästhagarna. Foto: Peter Olsson