Siggesta träsk med det idag förfallna fågeltornet. Foto: Sören Bevmo

Siggesta

Kort om Siggesta: Kring ridstallet i Siggesta ligger flera stora åkermarker. Mest spännande är ändå Stora och Lilla träsket, som ligger strax nordväst om ridstallet inbakade i en djungellik grönska. Sångare och andra tättingar trivs i omgivningarna. Även för ugglor har området en bra potential.

Fåglar: Siggesta bjuder på fåglar året runt. Bland häckande fåglar kan fiskgjuse och änder nämnas, eventuellt häckar snatterand. På våren/försommaren kan näktergal höras här. Listan över fåglar som setts tillfälligt är lång, och innefattar bl.a. brun glada, pilgrimsfalk, härfågel, svarttärna och flodsångare. Troliga häckare är bl.a. hornuggla, kattuggla och nötkråka, tidigare även sparvuggla. Vintertid ses ibland varfågel.

Vägbeskrivning: Siggesta nås genom att ta vänster vid Hemmesta vägskäl och sedan fortsätta vägen förbi Värmdö kyrka några kilometer tills man kommer fram till Siggesta gård. Dit kan man också ta buss, bl.a. linje 437 och 438. Man kan parkera vid gården och utforska området kring ridstallet. För att komma till Stora träsket fortsätter man en kilometer förbi ridstallet. Där en bommad grusväg går in till vänster kan man ställa bilen så att den inte står i vägen.

Så tar du dig runt: Efter att ha parkerat bilen vid bommen går man grusvägen ett par hundra meter fram till en Y-korsning. Här kan man ta till vänster ner mot lövskogarna. Fortsätter man till höger kommer man fram till ett litet hygge på vänster sida. Detta hygge korsas och man når då gläntan vid Stora träskets nordöstra strand, där ett mindre fågeltorn finns placerat. Från tornet hade man tidigare bra utsikt över klarvattenytorna i sjön. Idag är tornet dock så förfallet att det inte ska beträdas! På Stora träskets västra strand breder stora barrskogar ut sig. Stora träsket är omgivet av tät, sumpig och svårframkomlig växtlighet. Lilla träsket är extremt svårbesökt under våren, då sumpskogen blir översvämmad.

Den cykelburna eller uthålliga gästen har ett ytterligare alternativ, det är att ta den bommade grusvägen som går österut ca 500 meter söder om ridstallet. Denna grusväg går genom fina åker- och hagmarker till Sunds gård vid Boda/Kalvsviksvägen.