Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2021 > 03

Tisdagen den 23 mars hölls Värmdö Fågelklubbs årsmöte via Zoom. Uppslutningen var inte direkt som den brukar, men så kunde vi ju inte träffas fysiskt denna gång och inte heller få lyssna till något föredrag.

Årsmötet inleddes med Toms minnesord över Lasse Persson, som tragiskt nog avled tidigare i mars. Lasses insatser för klubben under sina 28 år i styrelsen – han avgick vid förra årsmötet – går inte att överskatta. Fram till sin bortgång satt Lasse i valberedningen.

Klubben minns Lasse med stor glädje och värme och saknaden är mycket stor. Tankarna går till familjen.

Årsmötespunkterna avhandlades i tur och ordning. Verksamhetsberättelsen godkändes, liksom den ekonomiska redovisningen. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget godkändes också. Såväl verksamhetsberättelsen som verksamhetsplan och budget ligger på sidan Föreningen.

Tom Arnbom valdes till ny ordförande efter Eva Stenvång Lindqvist, som avböjt omval men fortsätter att sköta klubbens hemsida. Mats Nilsson lämnade också styrelsen. En ny styrelseledamöt valdes in, Johan Adolfsson. Se hela styrelsen här

Som revisor omvaldes Åke Adreasson.

Agneta Tillberg sitter kvar som valberedare men ytterligare något kraft behövs som styrelsen fick förtroendet att skaffa fram.

Årsmötesordförande var Maria Böhm. 

Det blev ett annorlunda årsmöte i år, via Zoom.
Det blev ett annorlunda årsmöte i år, via Zoom.
Läs hela inlägget »

Den 7 mars kom skrak- och knipholkarna upp vid Farstaviken nedanför Farsta slott i Gustavsberg. Det är ett samarbete med boende i området där Värmdö Fågelklubb finansierar holkarna tack vare medlemsavgifter och bidrag från Studiefrämjandet. 

Nedanför skrakholken: Jerker Söderlund från samfälliigheten.  Foto: Tom Arnbom
Nedanför skrakholken: Jerker Söderlund från samfälliigheten. Foto: Tom Arnbom
Läs hela inlägget »

Värmdö Fågelklubbs tävling i att obsa så många arter som möjligt under februari, populärt kallad Februariracet, är avgjord. Vinnare är Petter Westberg, som fick in totalt 74 arter under månaden. Sammanlagt sågs 80 arter av deltagarna (2020: 75). 

I mitten av februari var det ännu stenhårt i toppen, men sedan gjorde Petter ett ryck och den luckan släppte han aldrig. Han avslutade grandiost under sista tävlingsdagen med två (!) tjädertuppar i Kullaskogen på Ingarö. Petter fick in åtta fler arter än förra årets segrare Carl Bredberg som kom upp i 66. 

För övrigt höjde sig de flesta av de som var med förra året också. Kul att se att det skådats så intensivt. Och av rapporterna att döma har man också hjälpt varandra, och haft kul!

Av alla roliga arter sticker några ut lite extra, bland annat tjäder (Kullaskogen), sparvuggla (Kullaskogen) och kungsfiskare (Kolström). Två obsar av bergand (Stavsnäs vinterhamn och Tjustvik) är också kul samt en entita inne i självaste Gustavsberg. Den fullständiga artlistan finns sist i artikeln. 

I övrigt har det skådats över hela kommunen och extra mycket på Ingarö. Tomas Axén Haraldsson och och Jonas Olsson har obsat alla sina arter där.

Slutställning:
Petter Westberg 74, Tom Arnbom 68, Martin Olgemar 68, Tomas Axén Haraldsson 64, Jonas Olsson 62, Maria Böhm 60, Eva Stenvång Lindqvist 59, Sven Faugert 56, Majna Gemsjö 55, Pernilla Ådén 54, Magnus Rydén 51, Carl Bredberg 48, Jörgen Warstrand 47, Arne Wallers 35, Håkan Steen 34.

Utdelning av vandringspriset sker senare i vår, datum kommer.

Tack för gott deltagande och stor entusiasm!

Håkan Steen

Fullständig artlista: 
80 arter (2020:75)
Ingen systematisk ordning. Listan utgår från segraren Petter Westbergs rapporter, med sex arter på slutet som han inte hade.
Korp Koltrast Domherre Kungsfågel Kråka Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Nötskrika Sparvuggla Gröngöling Grönfink Större hackspett Tofsmes Talltita
Trädkrypare Gräsand Storskrake Knölsvan Knipa Havstrut Skata Gråhäger Sothöna
Gärdsmyg Gulsparv Sångsvan Fiskmås Havsörn Storskarv Gråtrut Stenknäck
Stjärtmes Vigg Gråsiska Ormvråk Tamduva Gråsparv Pilfink Steglits Kaja Björktrast
Skäggdopping Kattuggla Spillkråka Sparvhök Bergfink Vattenrall Morkulla Kungsfiskare Sidensvans Fasan Bofink Kricka Ejder Salskrake Berguv Entita Ringduva Mindre Korsnäbb Duvhök Alfågel Grönsiska Brunand Rödhake Skrattmås
Bergand Grågås Sånglärka Skogsduva Tofsvipa Större korsnäbb Tjäder Snatterand
Småskrake Mindre hackspett Varfågel Stare Fjällvråk

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023