Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2017 > 02

Torsdagen den 2 mars är det dags! Vi träffas i Gurraberg, Gustavsbergs centrum (intill Coop). Fika från 18.30, årsmötet börjar 19.00. Efter årsmötet berättar Tom Arnbom och Yvonne Blombäck om Hemmesta sjöäng och den senaste händelseutvecklingen när det gäller exploateringsplanerna. 

Vårt fina fågeltorn vid Hemmesta sjöäng, februari 2017. Foto Eva Stenvång Lindqvist
Vårt fina fågeltorn vid Hemmesta sjöäng, februari 2017. Foto Eva Stenvång Lindqvist
Läs hela inlägget »

Nu kan vi i klubben hjälpa till med litet fågelspaning! Mellan Värmdö marknad och Kvarnsjön finns ett skogsområde som kallas Lappmarken. Det triangulära området avgränsas av Värmdöleden i söder, Värmdö marknad i väster och Kvarnsjön i öster. Området ska exploateras med 800 bostäder. Vi behöver hålla koll på rödlistade fåglar i området, främst mindre hackspett och spillkråka, men även andra. Hur är det med kungsfåglar? Duvhök? Allt är av intresse. Det vore bra om fler går där och skådar. Rapportera gärna direkt i Artportalen, annars till Håkan Steen.

Mindre hackspett, fotograferad av Erik Halvarsson  i Lappmarken 27 januari 2017.
Mindre hackspett, fotograferad av Erik Halvarsson i Lappmarken 27 januari 2017.
Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023