Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2023

Trots gråväder lyckades lagen som deltog i Värmdö Fågelklubbs novemberrally se 65 fågelarter. Fem lag deltog i två klasser: Fröjd, Pippilotterna, Fotokryzzarna, Long John's Sparrow och Solökvisten.

En stor del av Värmdös fastland besöktes. Troligen sågs två nya arter för novemberrallyt: snösparv och sparvuggla. Andra höjdpunkter var skäggmes (Kolström och Oxön), kungsfiskare, storlom, skäggdopping, rödvingetrast, vattenrall, varfågel och sävsparv.

Lag Fröjd (Per Åsberg och Niklas Westermark) vann med 55 arter.

Här är den totala fågellistan: knölsvan, sångsvan, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, storskrake, storlom, skäggdopping, gråhäger, storskarv, sparvhök, duvhök, havsörn, vattenrall, sothöna, fiskmås, havstrut, gråtrut, tamduva, ringduva, kattuggla, sparvuggla, kungsfiskare, mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, spillkråka, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, sidensvans, svartmes, tofsmes, blåmes, talgoxe, skäggmes, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, rödhake, gråsparv, pilfink, bofink, stenknäck, domherre, grönfink, gråsiska, större korsnäbb, mindre korsnäbb, steglits, grönsiska, gulsparv, sävsparv och snösparv.

Tom Arnbom
 

Läs hela inlägget »

Den 22 maj kom Värmdö kommuns nya fyrfota naturvårdare till Hemmesta sjöäng. Det är tre indiska vattenbufflar vid namn Estrard, Dobby och Nicole.

Vattenbufflar är fantastiska betare i våtmarker där andra kor fastnar men inte bufflarna. Genom att bland annat beta ned vass och kaveldun hoppas vi att skötseln av våtmarken blir bättre och billigare.
 

Välkomna till Hemmesta sjöäng Estrard, Dobby och Nicole. Foto Tom Arnbom
Välkomna till Hemmesta sjöäng Estrard, Dobby och Nicole. Foto Tom Arnbom
Läs hela inlägget »

Tisdagen den 21 mars hölls Värmdö Fågelklubbs årsmöte på Kyrkettan i Gustavsberg. 25 medlemmar deltog på mötet.
 
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes, liksom styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023. Läs verksamhetsplanen här.
 
Årsmötet biföll en motion som inkommit från en medlem angående fågelholkar kring Ösby Träsk. Klubben kommer att ta kontakt med kommunen om tillstånd att sätta upp holkarna på lämpliga platser, och ber sedan Värmdö Scoutkår om hjälp med tillverkning.

Samtliga ledamöter i styrelsen omvaldes, och Tom Arnbom fortsätter som ordförande.
 
Efter det formella årsmötet fick vi först hylla årets vinnare av Februariracet: Jonas Nilsson. Jonas observerade 63 arter under februari och fick ta emot vandringspriset från tävlingsledaren Håkan Steen.
 
Sedan var det dags för Måns Grundsten att till fina bilder hålla ett inspirerande föredrag om fågelskådning på Gotska Sandön.
 
Han avslutade sedan med att kortfattat berätta om vad Raritetskommittén inom BirdLife Sverige gör. En kommitté som han tillhör sedan något år tillbaka. 

Föreningens ordförande Tom Arnbom  tillsammans med föreläsaren Måns Grundsten.
Föreningens ordförande Tom Arnbom tillsammans med föreläsaren Måns Grundsten.
Läs hela inlägget »

Jonas Olsson vann Februariracet med 63 arter. Hade det inte varit ett så segdraget vinterväder under den sista tävlingsveckan hade antalet arter nog blivit fler på mångas listor. Men deltagarna slet på så gott det gick, in i det sista. 

Stort grattis, Jonas! 

Slutställning:
Jonas Olsson 63, Mats Nilsson 61, Majna Gemsjö 60, Eva Stenvång Lindqvist 60, Sven Faugert 56, Jörgen Warstrand 51, Maria Böhm 50, Elin Gawell 48, Per Åkerlund 46, Lotta Norman 44, Carl Bredberg 44, Tom Arnbom 42, Pernilla Ådén 40, Magnus Rydén 40, Håkan Steen 37, Anna Olsson 35.

Vandringspriset delas ut på klubbens årsmöte, som hålls med start klockan 19 den 21 mars i Kyrkettan i Gustavsberg. Läs mer om årsmötet under Program

Läs hela inlägget »

Efter rapportering torsdag 23 februari, aktualiserad lördag 25 februari:
Jonas Olsson 54, Eva Stenvång Lindqvist 53, Jörgen Warstrand 51, Maria Böhm 50, Majna Gemsjö 50, Mats Nilsson 49, Sven Faugert 47, Per Åkerlund 43, Elin Gawell 42, Carl Bredberg 42, Lotta Norman 40, Pernilla Ådén 36, Magnus Rydén 36, Tom Arnbom 36, Håkan Steen 34, Anna Olsson 31.

Efter rapportering torsdag 9 februari:
Jonas Olsson 43 arter, Eva Stenvång Lindqvist 42, Jörgen Warstrand 42, Sven Faugert 36, Elin Gawell 33, Carl Bredberg 31, Per Åkerlund 27, Maria Böhm 26, Magnus Rydén 26, Pernilla Ådén 23, Håkan Steen 23, Anna Olsson 21, Majna Gemsjö 15.

Läs hela inlägget »

Fem lag deltog i artrallyt 14 januari, och ännu en gång vann Lag Fröjd med Per Åsberg och Niklas Westermark. De fick hela 45 arter, trots att det ju var mycket svårskådat, med duggregn. Per och Niklas gick hem segern i Ekoklassen och vann även över den vanliga klassen där det är tillåtet att använda bil. Superbra! 

Lag Steenbäckarna kom tvåa i Ekoklassen med 33 arter. Long Johns Sparrow hade 41 arter, Snösparvarna 37 och Fotokryzzarna 34. 

Arter att särskilt nämna: lappuggla, strömstare, salskrake, ringduva, skäggmes (två lokaler) och rödhake.

Totallistan:
Knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, alfågel, knipa, salskrake, storskrake, fasan, storskarv, gråhäger, havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, lappuggla, gröngöling, spillkråka, större hackspett, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, tofsmes, svartmes, talgoxe, blåmes, nötväcka, trädkrypare, nötskrika, kaja, skata, kråka, korp, gråsparv, pilfink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, gråsiska, domherre, stenknäck och gulsparv.

Tom Arnbom

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023