Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2023 > 11

Trots gråväder lyckades lagen som deltog i Värmdö Fågelklubbs novemberrally se 65 fågelarter. Fem lag deltog i två klasser: Fröjd, Pippilotterna, Fotokryzzarna, Long John's Sparrow och Solökvisten.

En stor del av Värmdös fastland besöktes. Troligen sågs två nya arter för novemberrallyt: snösparv och sparvuggla. Andra höjdpunkter var skäggmes (Kolström och Oxön), kungsfiskare, storlom, skäggdopping, rödvingetrast, vattenrall, varfågel och sävsparv.

Lag Fröjd (Per Åsberg och Niklas Westermark) vann med 55 arter.

Här är den totala fågellistan: knölsvan, sångsvan, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, storskrake, storlom, skäggdopping, gråhäger, storskarv, sparvhök, duvhök, havsörn, vattenrall, sothöna, fiskmås, havstrut, gråtrut, tamduva, ringduva, kattuggla, sparvuggla, kungsfiskare, mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, spillkråka, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, sidensvans, svartmes, tofsmes, blåmes, talgoxe, skäggmes, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, rödhake, gråsparv, pilfink, bofink, stenknäck, domherre, grönfink, gråsiska, större korsnäbb, mindre korsnäbb, steglits, grönsiska, gulsparv, sävsparv och snösparv.

Tom Arnbom
 

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023