Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Den snabbaste nyhetsförmedlingen sker via vår Facebook-grupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen! Vi finns också på Instagram. 

2015 > 03

I veckans nummer, daterat 24 mars, har Värmdö Fågelklubb en debattartikel om den förbifart nära Hemmesta sjöäng som aktualiserats av den nya politiska ledningen i Värmdö. Vi ställer ett antal konkreta frågor till politikerna som vi omgående vill ha svar på. Artikeln finns på sidan fyra i pdf-en.

Läs hela inlägget »

I det aktuella numret av magasinet Värmdö Paper tipsar Visit Värmdö om Hemmesta sjöäng som besöksmål "för dagar med barn och barnbarn". Fågelklubben nämns, inklusive webbadressen, och vår sekreterare Yvonne Blombäck intervjuas. Se sid 18.

Läs hela inlägget »

Tofsvipor, sånglärkor, trastar... Kolla under rubriken "Senaste obsarna i Värmdö" i högerspalten och klicka på "här" så kan du följa vilka fåglar som ses i Värmdö och framför allt följa flyttfåglarnas ankomst till vår kommun. Länken går till rapportsystemet Svalan.

Läs hela inlägget »

Den 4 mars hölls föreningens årsmöte i Runda huset i Gustavsberg. 12 medlemmar, såväl gamla som nya, mötte upp och fick efter formaliteternas avslut en presentation av intressanta fågellokaler i Värmdö och vad de har att bjuda på under olika årstider. Några tips på fågellokaler i länet gavs också. Årsmötet valde in Yvonne Blombäck, som varit adjungerad sedan i november, i arbetsgruppen. Niklas Henriksson har lämnat arbetsgruppen och tackas för sina insatser

Några av årsmötesdeltagarna.
Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Värmdö Fågelklubb ger ut cirka 4 nyhetsbrev per år som distribueras via e-post till medlemmarna och därutöver vissa informationsutskick. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet. 

Senaste nyhetsbreven:
Nyhetsbrev nr 1 2023
Nyhetsbrev nr 3 2022
Nyhetsbrev nr 2 2022
Nyhetsbrev nr 1 2022