Petter Westberg vann februariracet!

Värmdö Fågelklubbs tävling i att obsa så många arter som möjligt under februari, populärt kallad Februariracet, är avgjord. Vinnare är Petter Westberg, som fick in totalt 74 arter under månaden. Sammanlagt sågs 80 arter av deltagarna (2020: 75). 

I mitten av februari var det ännu stenhårt i toppen, men sedan gjorde Petter ett ryck och den luckan släppte han aldrig. Han avslutade grandiost under sista tävlingsdagen med två (!) tjädertuppar i Kullaskogen på Ingarö. Petter fick in åtta fler arter än förra årets segrare Carl Bredberg som kom upp i 66. 

För övrigt höjde sig de flesta av de som var med förra året också. Kul att se att det skådats så intensivt. Och av rapporterna att döma har man också hjälpt varandra, och haft kul!

Av alla roliga arter sticker några ut lite extra, bland annat tjäder (Kullaskogen), sparvuggla (Kullaskogen) och kungsfiskare (Kolström). Två obsar av bergand (Stavsnäs vinterhamn och Tjustvik) är också kul samt en entita inne i självaste Gustavsberg. Den fullständiga artlistan finns sist i artikeln. 

I övrigt har det skådats över hela kommunen och extra mycket på Ingarö. Tomas Axén Haraldsson och och Jonas Olsson har obsat alla sina arter där.

Slutställning:
Petter Westberg 74, Tom Arnbom 68, Martin Olgemar 68, Tomas Axén Haraldsson 64, Jonas Olsson 62, Maria Böhm 60, Eva Stenvång Lindqvist 59, Sven Faugert 56, Majna Gemsjö 55, Pernilla Ådén 54, Magnus Rydén 51, Carl Bredberg 48, Jörgen Warstrand 47, Arne Wallers 35, Håkan Steen 34.

Utdelning av vandringspriset sker senare i vår, datum kommer.

Tack för gott deltagande och stor entusiasm!

Håkan Steen

Fullständig artlista: 
80 arter (2020:75)
Ingen systematisk ordning. Listan utgår från segraren Petter Westbergs rapporter, med sex arter på slutet som han inte hade.
Korp Koltrast Domherre Kungsfågel Kråka Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Nötskrika Sparvuggla Gröngöling Grönfink Större hackspett Tofsmes Talltita
Trädkrypare Gräsand Storskrake Knölsvan Knipa Havstrut Skata Gråhäger Sothöna
Gärdsmyg Gulsparv Sångsvan Fiskmås Havsörn Storskarv Gråtrut Stenknäck
Stjärtmes Vigg Gråsiska Ormvråk Tamduva Gråsparv Pilfink Steglits Kaja Björktrast
Skäggdopping Kattuggla Spillkråka Sparvhök Bergfink Vattenrall Morkulla Kungsfiskare Sidensvans Fasan Bofink Kricka Ejder Salskrake Berguv Entita Ringduva Mindre Korsnäbb Duvhök Alfågel Grönsiska Brunand Rödhake Skrattmås
Bergand Grågås Sånglärka Skogsduva Tofsvipa Större korsnäbb Tjäder Snatterand
Småskrake Mindre hackspett Varfågel Stare Fjällvråk

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter