Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Den snabbaste nyhetsförmedlingen sker via vår Facebook-grupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen! Vi finns också på Instagram. 

2015 > 11

Värmdö Fågelklubb hör till de föreningar som intervjuas i veckans nummer av Nacka Värmdö Posten om motståndet mot den förbifart som kommunen föresatt sig att driva igenom. Bra artikel, som bl.a. lyfter fram Trafikverkets ointresse för förbifarten som ett sätt att lösa trafikproblemen. Det är exploateringsintressena som styr. Läs mer här: http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/enkelsparigt-uppdrag-i-vagutredning/

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Värmdö Fågelklubb ger ut cirka 4 nyhetsbrev per år som distribueras via e-post till medlemmarna och därutöver vissa informationsutskick. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet. 

Senaste nyhetsbreven:
Nyhetsbrev nr 1 2023
Nyhetsbrev nr 3 2022
Nyhetsbrev nr 2 2022
Nyhetsbrev nr 1 2022