Lyckat novemberrally med totalt 74 arter

Hela 12 lag deltog i fägelklubbens novemberrally och antalet fåglar som observerades var ovanligt många. Eftersom det är ovanligt varmt i höst fanns det möjlighet att se många arter.
 
Stora delar av Värmdö fastland besöktes. Totalt observerades hela 74 arter. Det vinnande laget i Ekoklassen var ”Ugglis” med Carl Bredberg som observerade 43 arter från cykel följt av ”Enmanslaget Jörgen” och First time”.
 
Det vinnande laget med bil var ”Long Johns Sparrow” på 51 arter med Martin Olgemar och Tom Arnbom tätt följd av ”Gärdsmygarna” och ”Team Ahlberg”.
 
Hela sju lag observerade över 40 arter. Ett hedersomnämnande till lag
”Ingarö Birding” som fick ihop 43 arter på Ingarö och deltog endast halva dagen (obsade bl a kungsfiskare, sävsparv, och svarthätta).

Här är den totala artlistan:
Knölsvan, sångsvan, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, vigg, alfågel, sjöorre, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, vattenrall, rörhöna, sothöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, kattuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, sånglärka, ängspiplärka, sidensvans, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, svarthätta, kungsfågel, stjärtmes, entita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kråka, kaja, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, gråsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, domherre, stenknäck, gulsparv och sävsparv.
Tom Arnbom

Se Carl Bredbergs roliga film från rallyt - följ länken här

Vinnarna: Tom Arnbom och Martin Olgemar, Long Johns Sparrow (51 arter) och Carl Bredberg , Ugglis (ekoklassen, 43 arter). Foto: Maria Böhm
Deltagarna samlade vid artgenomgången utanför Runda huset. Foto: Maria Böhm
Deltagarna samlade vid artgenomgången utanför Runda huset. Foto: Maria Böhm

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter