Artrally med totalt 61 arter

Lördagen den 9 januari genomfördes årets första artrally. Åtta lag deltog och totalt sågs hela 61 arter, riktigt bra. Steenbäckarna var det vinnande laget inom ekoklassen och observerade 36 arter under de två milen som de cyklade runt Gustavsberg med omnejd. Laget bestod av Yvonne Blombäck, Carl Bredberg och Håkan Steen. 

Inom huvudklassen tog Duvungarna (Åsa Samuelsson och
Petter Westberg) hem första platsen med 47 arter, tätt följt av Long John´s Sparrow med 45 och Ingarö Birding 41, Vipan 38, Fotokryzzarna och Alfågeln båda 33 och Kråkfötterna 29 arter.

De mest intressanta arterna var berguv, kattuggla, vattenrall, entita, talltita, ringduva, grönsiska, ejder, alfågel, småskrake, snatterand, svarthätta, bofink, bergfink och flera rödhakar.

Intressant att notera är att stora delar av "fastlandet" på Värmdö kontrollerats. Från Stenslätten i norr till Björkvik i syd inklusive Saltarö, Brevik, Malma, Djurö, Hemmesta, Norråva, Lillsved, Oxön, Skevik och många lokaler runt Gustavsberg och på Ingarö. Kul!

Här är den kompletta artlistan: knölsvan, sångsvan, snatterand, gräsand, vigg, ejder, alfågel, knipa, storskrake, småskrake, gråhäger, storskarv, duvhök, havsörn, ormvråk, vattenrall, sothöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, berguv, kattuggla, större hackspett, gröngöling, spillkråka, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, sidensvans, svartmes, tofsmes, entita, talltita, blåmes, talgoxe, stjärtmes, svarthätta, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, rödhake, pilfink, gråsparv, bofink, bergfink, stenknäck, domherre, grönfink, större korsnäbb, steglits, grönsiska, och slutligen gulsparv.

Tom Arnbom

Alla deltagare samlade efter målgången utanför Runda huset i Gustavsberg. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Petter Westberg och Åsa Samuelsson vann huvudklassen. Bakom dem eko-klassens vinnare Carl Bredberg, Yvonne Blombäck och Håkan Steen. Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter