Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Den snabbaste nyhetsförmedlingen sker via vår Facebook-grupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen! Vi finns också på Instagram. 

2021

Värmdö Fågelklubb har lämnat in synpunkter till kommunen på förslaget till översiktsplan. Bland det som klubben tar upp är behovet av nya våtmarker, bland annat i anslutning till Hemmesta sjöäng, liksom att bevara och värna om de gröna kilarna. Klubben är skeptisk till ytterligare exploatering vid Björkviks brygga på Ingarö i syfte att öka trafiken därifrån, med tanke på kedjan av värdefulla strandmiljöer som bryggan befinner sig inom. Ytterligare punkter finns med, så ta del av hela dokumentet!

VFK stöjder kommunens planer på att utvidga naturreservatet Ösby träsk. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Läs hela inlägget »

Den 31 maj samlades vi i styrelsen för att hurra för och tacka två av våra proffsiga medlemmar. Petter Westberg fick äntligen sitt vandringspris för sin svårslagna vinst i Februariracet. Och Eva Stenvång Lindqvist blev avtackad med ett magnoliaträd för sitt värdefulla sjuåriga ordförandeskap. Det var en fantastisk vacker kväll vid Hemmesta Sjöäng, där lärkfalk och kärrhök och havsörn visade upp sig för att delta i hyllningarna.
Maria Böhm

Petter Westberg tog emot klubbens vandringspris 2021. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Eva Stenvång Lindqvist avtackades med en tjusig mangolia. Foto: Tom Arnbom
Läs hela inlägget »

Nu är den på plats vid Hemmesta sjöäng. Knipholken till Lasse Perssons minne. Lasse har under åren varit en inspirationskälla och viktig medarbetare inom Värmdö Fågelklubb. Lasse gick bort i mars, alldeles för tidigt. Han satt då i valberedningen. Dessförinnan, under 28 år, var Lasse styrelseledamot. Vi saknar honom djupt. 

Foto: Tom Arnbom
Läs hela inlägget »

Tisdagen den 23 mars hölls Värmdö Fågelklubbs årsmöte via Zoom. Uppslutningen var inte direkt som den brukar, men så kunde vi ju inte träffas fysiskt denna gång och inte heller få lyssna till något föredrag.

Årsmötet inleddes med Toms minnesord över Lasse Persson, som tragiskt nog avled tidigare i mars. Lasses insatser för klubben under sina 28 år i styrelsen – han avgick vid förra årsmötet – går inte att överskatta. Fram till sin bortgång satt Lasse i valberedningen.

Klubben minns Lasse med stor glädje och värme och saknaden är mycket stor. Tankarna går till familjen.

Årsmötespunkterna avhandlades i tur och ordning. Verksamhetsberättelsen godkändes, liksom den ekonomiska redovisningen. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget godkändes också. Såväl verksamhetsberättelsen som verksamhetsplan och budget ligger på sidan Föreningen.

Tom Arnbom valdes till ny ordförande efter Eva Stenvång Lindqvist, som avböjt omval men fortsätter att sköta klubbens hemsida. Mats Nilsson lämnade också styrelsen. En ny styrelseledamöt valdes in, Johan Adolfsson. Se hela styrelsen här

Som revisor omvaldes Åke Adreasson.

Agneta Tillberg sitter kvar som valberedare men ytterligare något kraft behövs som styrelsen fick förtroendet att skaffa fram.

Årsmötesordförande var Maria Böhm. 

Det blev ett annorlunda årsmöte i år, via Zoom.
Det blev ett annorlunda årsmöte i år, via Zoom.
Läs hela inlägget »

Den 7 mars kom skrak- och knipholkarna upp vid Farstaviken nedanför Farsta slott i Gustavsberg. Det är ett samarbete med boende i området där Värmdö Fågelklubb finansierar holkarna tack vare medlemsavgifter och bidrag från Studiefrämjandet. 

Nedanför skrakholken: Jerker Söderlund från samfälliigheten.  Foto: Tom Arnbom
Nedanför skrakholken: Jerker Söderlund från samfälliigheten. Foto: Tom Arnbom
Läs hela inlägget »

Värmdö Fågelklubbs tävling i att obsa så många arter som möjligt under februari, populärt kallad Februariracet, är avgjord. Vinnare är Petter Westberg, som fick in totalt 74 arter under månaden. Sammanlagt sågs 80 arter av deltagarna (2020: 75). 

I mitten av februari var det ännu stenhårt i toppen, men sedan gjorde Petter ett ryck och den luckan släppte han aldrig. Han avslutade grandiost under sista tävlingsdagen med två (!) tjädertuppar i Kullaskogen på Ingarö. Petter fick in åtta fler arter än förra årets segrare Carl Bredberg som kom upp i 66. 

För övrigt höjde sig de flesta av de som var med förra året också. Kul att se att det skådats så intensivt. Och av rapporterna att döma har man också hjälpt varandra, och haft kul!

Av alla roliga arter sticker några ut lite extra, bland annat tjäder (Kullaskogen), sparvuggla (Kullaskogen) och kungsfiskare (Kolström). Två obsar av bergand (Stavsnäs vinterhamn och Tjustvik) är också kul samt en entita inne i självaste Gustavsberg. Den fullständiga artlistan finns sist i artikeln. 

I övrigt har det skådats över hela kommunen och extra mycket på Ingarö. Tomas Axén Haraldsson och och Jonas Olsson har obsat alla sina arter där.

Slutställning:
Petter Westberg 74, Tom Arnbom 68, Martin Olgemar 68, Tomas Axén Haraldsson 64, Jonas Olsson 62, Maria Böhm 60, Eva Stenvång Lindqvist 59, Sven Faugert 56, Majna Gemsjö 55, Pernilla Ådén 54, Magnus Rydén 51, Carl Bredberg 48, Jörgen Warstrand 47, Arne Wallers 35, Håkan Steen 34.

Utdelning av vandringspriset sker senare i vår, datum kommer.

Tack för gott deltagande och stor entusiasm!

Håkan Steen

Fullständig artlista: 
80 arter (2020:75)
Ingen systematisk ordning. Listan utgår från segraren Petter Westbergs rapporter, med sex arter på slutet som han inte hade.
Korp Koltrast Domherre Kungsfågel Kråka Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Nötskrika Sparvuggla Gröngöling Grönfink Större hackspett Tofsmes Talltita
Trädkrypare Gräsand Storskrake Knölsvan Knipa Havstrut Skata Gråhäger Sothöna
Gärdsmyg Gulsparv Sångsvan Fiskmås Havsörn Storskarv Gråtrut Stenknäck
Stjärtmes Vigg Gråsiska Ormvråk Tamduva Gråsparv Pilfink Steglits Kaja Björktrast
Skäggdopping Kattuggla Spillkråka Sparvhök Bergfink Vattenrall Morkulla Kungsfiskare Sidensvans Fasan Bofink Kricka Ejder Salskrake Berguv Entita Ringduva Mindre Korsnäbb Duvhök Alfågel Grönsiska Brunand Rödhake Skrattmås
Bergand Grågås Sånglärka Skogsduva Tofsvipa Större korsnäbb Tjäder Snatterand
Småskrake Mindre hackspett Varfågel Stare Fjällvråk

Läs hela inlägget »

Lördagen den 9 januari genomfördes årets första artrally. Åtta lag deltog och totalt sågs hela 61 arter, riktigt bra. Steenbäckarna var det vinnande laget inom ekoklassen och observerade 36 arter under de två milen som de cyklade runt Gustavsberg med omnejd. Laget bestod av Yvonne Blombäck, Carl Bredberg och Håkan Steen. 

Inom huvudklassen tog Duvungarna (Åsa Samuelsson och
Petter Westberg) hem första platsen med 47 arter, tätt följt av Long John´s Sparrow med 45 och Ingarö Birding 41, Vipan 38, Fotokryzzarna och Alfågeln båda 33 och Kråkfötterna 29 arter.

De mest intressanta arterna var berguv, kattuggla, vattenrall, entita, talltita, ringduva, grönsiska, ejder, alfågel, småskrake, snatterand, svarthätta, bofink, bergfink och flera rödhakar.

Intressant att notera är att stora delar av "fastlandet" på Värmdö kontrollerats. Från Stenslätten i norr till Björkvik i syd inklusive Saltarö, Brevik, Malma, Djurö, Hemmesta, Norråva, Lillsved, Oxön, Skevik och många lokaler runt Gustavsberg och på Ingarö. Kul!

Här är den kompletta artlistan: knölsvan, sångsvan, snatterand, gräsand, vigg, ejder, alfågel, knipa, storskrake, småskrake, gråhäger, storskarv, duvhök, havsörn, ormvråk, vattenrall, sothöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, berguv, kattuggla, större hackspett, gröngöling, spillkråka, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, sidensvans, svartmes, tofsmes, entita, talltita, blåmes, talgoxe, stjärtmes, svarthätta, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, rödhake, pilfink, gråsparv, bofink, bergfink, stenknäck, domherre, grönfink, större korsnäbb, steglits, grönsiska, och slutligen gulsparv.

Tom Arnbom

Alla deltagare samlade efter målgången utanför Runda huset i Gustavsberg. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Petter Westberg och Åsa Samuelsson vann huvudklassen. Bakom dem eko-klassens vinnare Carl Bredberg, Yvonne Blombäck och Håkan Steen. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Värmdö Fågelklubb ger ut 4 nyhetsbrev per år som distribueras via e-post till medlemmarna och därutöver vissa informationsutskick. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet. 

Senaste nyhetsbreven och informationsutskicken:
Nyhetsbrev nr 3 2021
Nyhetsbrev nr 2 2021
Nyhetsbrev nr 1 2021
Nyhetsbrev nr 4 2020
Informationsutskick okt 2020