Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2022 > 11

Nu har klubben dragit igång en fågelmatning intill Farstatippen (eller Ekobackstippen). Vi smyger igång i liten skala så får vi se hur det utvecklar sig. Om det är tomt i matarna så fyll gärna på med frön, det står en tunna bredvid.
Det finns i år igen även en matning vid Ekedalsklippan, rödhaken är på plats och förväntas stanna där i vinter.

Läs hela inlägget »

En underlig dag som var ovanligt svårskådad då det var närmare 15 grader varmt och relativt hård vind från väster. Fåglarna var utspridda, få fågelbord var igång och ovanligt få sjöfåglar sågs.

De sex lagen kämpade och tillsammans fick vi ihop en gedigen artlista med en hel del överraskningar. Totalt observerades 67 arter, bland annat blå kärrhök, flera kungsfiskare, skäggmesar, smådopping, skäggdopping, taltrast, järnsparv och storlom.

Lagen var indelade i två klasser: Ekoklassen med Lag Fröjd och Steenbäckarna samt Vanliga klassen där bil var tillåtet med Fotokryzzarna, Gärdsmygarna, Snösparvarna och Long-Johns Sparrow. Överlägsen vinnare var Lag Fröjd som bestod av Per och Micke Åsberg med hela 54 arter. Trots att de deltog i ekoklassen bestämdes det att de även vann vanliga klassen. Första gången någon tar dubbeln. Grattis!!!

Efter Fröjd kom Steenbäckarna på 33 arter i Ekoklassen. I Vanliga klassen hade Long-Johns Sparrow 45 arter, Gärdsmygarna 42, Fotokryzzarna 39 och slutligen Snösparvarna 38 arter.

Följande arter observerades: Knölsvan, sångsvan, grågås, bläsand, snatterand, gräsand, vigg, småskrake, knipa, storskrake, fasan, storlom, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, havsörn, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, sothöna, fiskmås, gråtrut, tamduva, ringduva, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, större hackspett, kaja, sånglärka, korp, sidensvans, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, kungsfågel, skata, skäggmes, stjärtmes, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, stare,  trädkrypare, varfågel, nötskrika, gråkråka, gulsparv, gråsparv, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, gråsiska, domherre, stenknäck och sävsparv.

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023