Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2020

Hela 12 lag deltog i fägelklubbens novemberrally och antalet fåglar som observerades var ovanligt många. Eftersom det är ovanligt varmt i höst fanns det möjlighet att se många arter.
 
Stora delar av Värmdö fastland besöktes. Totalt observerades hela 74 arter. Det vinnande laget i Ekoklassen var ”Ugglis” med Carl Bredberg som observerade 43 arter från cykel följt av ”Enmanslaget Jörgen” och First time”.
 
Det vinnande laget med bil var ”Long Johns Sparrow” på 51 arter med Martin Olgemar och Tom Arnbom tätt följd av ”Gärdsmygarna” och ”Team Ahlberg”.
 
Hela sju lag observerade över 40 arter. Ett hedersomnämnande till lag
”Ingarö Birding” som fick ihop 43 arter på Ingarö och deltog endast halva dagen (obsade bl a kungsfiskare, sävsparv, och svarthätta).

Här är den totala artlistan:
Knölsvan, sångsvan, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, vigg, alfågel, sjöorre, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, vattenrall, rörhöna, sothöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, kattuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, sånglärka, ängspiplärka, sidensvans, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, svarthätta, kungsfågel, stjärtmes, entita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kråka, kaja, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, gråsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, domherre, stenknäck, gulsparv och sävsparv.
Tom Arnbom

Se Carl Bredbergs roliga film från rallyt - följ länken här

Vinnarna: Tom Arnbom och Martin Olgemar, Long Johns Sparrow (51 arter) och Carl Bredberg , Ugglis (ekoklassen, 43 arter). Foto: Maria Böhm
Deltagarna samlade vid artgenomgången utanför Runda huset. Foto: Maria Böhm
Läs hela inlägget »

Nu har klubben äntligen kunnat dela ut det nyinstiftade vandringspriset till den medlem som vann Februariracet – som var en nyhet för året i klubbens program och blev en klar succé med 19 tävlande.

Vinnaren, Carl Bredberg, skulle egentligen ha tagit emot sitt pris den 23 mars, det datum vi ursprungligen satt för skådarpuben. Men corona-eländet satte stopp för detta – i över ett halvår. Den 1 oktober kunde vi i alla fall träffas för utdelning av priset, men med ordentliga corona-avstånd mellan oss, på Bridge 77 i Gustavsberg. Det blev också en väldigt trevlig pubkväll, så helt klart kommer klubben att anordna fler skådarpubar!

Carl vann Februariracet med 66 arter – en art mer än Martin Olgemar, som länge låg i en betryggande ledning men så att säga snubblade på målsnöret.

Klubbens ordförande Eva Stenvång Lindqvist delade ut priset och konstaterade i sitt tal till vinnaren att något som präglade tävlingen var den kamratliga anda som rådde. Deltagarna rapporterade flitigt i Artportalen, vilket ökade möjligheterna för andra tävlande att plocka in fler arter, och generösa informationsutbyten skedde också i fält.

Håkan Steen har skrivit en trevlig sammanfattning av rallyt, med resultatsammanställning, som du hittar här.

Fyra av de tävlande i Februariracet fanns med under kvällen. Förutom Carl Bredberg: Eva Stenvång Lindqvist (52 arter), Sven Faugert (48 arter) och Petra Wahlgren (37 arter).

En glad Carl Bredberg tar emot vandringspriset. Foto:: Sven Faugert
En glad Carl Bredberg tar emot vandringspriset. Foto:: Sven Faugert
Läs hela inlägget »

Här kommer en rapport om fågellivet och skötselåtgärderna vid Hemmesta sjöäng till och med 12 augusti. Fokus ligger på lite spännande arter som visat sig!

Det dröjde inte många dagar in på nyåret förrän den första rariteten dök upp – ett gäng tallbitar. Inte så förvånande då det var ett invasionsår, men ändå. En varfågel observerades med jämna mellanrum innan den drog norrut.

De första vårfåglarna, som sävsparv, sånglärka, järnsparv, stare och ringduva, observerades i början av mars och tofsvipan anlände tre dagar tidigare än vanligt. Den första vattenrallen lät i månadsskiftet mars/april. Troligen har de häckat med minst två par i år. I april dök några skedänder upp innan de hastade vidare. Den 12 april var det triss i årskryss på rovfågel; tornfalk samt brun och blå kärrhök. I år har en brun kärrhökshona besökt Hemmesta minst 20 gånger och troligen häckar den i närheten. Den 22 april ”hängde” Per Åsberg in en ny art för Hemmesta sjöäng – en lappsparv på väg norrut.

Under maj ökade antalet fåglar och flera arter, som gräsand och grågås, fick ungar. Svartsnäppa sågs flera gånger men även ljungpipare, och en rosenfink sjöng en morgon. Om jag kommer ihåg rätt den andra obsen på tio år. Kärrsångarna sjöng plötsligt i sumpskogen i slutet av maj. I juni sjöng en näktergal för första gången på många år och den första bivråken observerades. Bivråken har sedan synts många gånger runt sjöängen i sommar. Juli bjöd på två överraskningar: busksångare och smådopping. Både rörhöna och sothöna har ökat i antal och häckade med många par. Gråhäger är alltid närvarande och som mest har 28 exemplar setts samtidigt i sjöängen.

Under de senaste åren har 120 fågelarter årligen observerats i sjöängen. Nu i mitten av augusti är vi redan uppe i 125 arter och vi hoppas komma över 130 arter innan årets slut. Rekordet sattes för några år sedan med 137 arter på ett år. Det kan bli svårt att uppnå i år, men är inte omöjligt.

Det gick upp mycket gäddor i år men det är svårt att uppskatta hur många. Nästa år kommer Sportfiskarna räkna gäddorna som går upp och förhoppningsvis även uppskatta hur många fiskyngel som sedan går ut i början av juni. Mård och bäver har observerats några gånger.

Den nya trumman för att tömma sjöängen på vatten fungerar superbra och det blev fantastiska vadarmarker när bankarna kom fram. Vi måste tömma sjöängen på vatten för att kunna slå av kaveldun och vass för att sköta våtmarken och hindra att den växer igen. Två skrattmåsplattformar placerades ut av kommunen, men tyvärr uteblev skrattmåsarna – kanske kommer de nästa år?

Tom Arnbom

Fina vadarmarker har uppstått vid Hemmesta sjöäng. Foto 28 juli: Tom Arnbom
Fina vadarmarker har uppstått vid Hemmesta sjöäng. Foto 28 juli: Tom Arnbom
Läs hela inlägget »
Branten på Björnö 3 juni 2020 Foto Tomas Axén Haraldsson
Branten på Björnö 3 juni 2020 Foto Tomas Axén Haraldsson

Tomas Axén Haraldsson och Johan Joelsson har följt sträcket hela våren och här följer Tomas sammanfattning:

”Bevakningen kl 04-07 i onsdags 3 juni fick markera slutet på vårens satsning att bevaka sträcket från Ingarös sydliga uddar. Under ett tjugotal tillfällen från mitten av mars, mestadels från soluppgång och 3-4 timmar framåt, så har jag och Johan Joelsson spanat och räknat från Klacknäset, branten vid Björkviks brygga och utkikstornet på Björnö. Slutsatsen är att det passerar ett spännande och rätt artrikt sträck mot NO men att det inte alltid är så lätt att avnjuta eller förutspå!

Vi har räknat in bl.a. 143 storlom, 22 smålom, 324 storspov, 18 småspov (samt 154 stor-/småspov), 525 skrattmås och 768 ringduva. Småfågelsträcket var glest, men påtagligt vissa dagar, och inte i närheten av volymerna om hösten. Inga direkta rörelser av änder eller gäss, bara småflockar av vitkindade gäss, svärtor och sjöorrar utöver det som rastar eller rör sig i området. Heller inga siffror av rovfågel, bara enstaka insträckande, men trevligt med både blå och brun kärrhök, fjällvråk samt torn-, lärk- och stenfalkar.

Bland vårens ovanligare obsar kan nämnas råka (11 mars), ägretthäger (25 mars), hornuggla (4 april), bläsgås (8 april), jorduggla (20 april) och lappsparv (30 april)
Vädrets inverkan på sträckande fåglar kan vara klurigt att förutspå. Ibland har det varit tvärdött trots till synes fina förutsättningar, ibland har det sträckt bra trots ”motvind” för fåglarna. Vissa majmorgnar omintetgjordes morgonen av envis dimma. Men att sydvindar och lite lättare molnighet är bra kan man nog säga överlag.

Vissa flockar måste lämnas obestämda som ”horisontankor” när de passerar på flera km avstånd i motljuset. Men är det god sikt så kan man artbestämma sjöfåglar på 5-6 km håll och mer ändå. De bästa dagarna, sista aprilveckan från Klacknäset, så hade vi majoriteten av lommar och spovar på skapligt håll (100-1 000 meters håll, säg, i hyfsat ljus). Fåglarna dyker upp över Smådalarö i sydväst, ofta på ”dubbel trädtoppshöjd” och passerar mot nordost, vissa över fjärden och andra upp över östra Ingarö. Ett mindre antal gick väster om oss, upp mot Baggensfjärden.

Vid Klacknäset så bör man nog parkera vid gästparkeringen Sandarna och gå västerut genom stugområdet och upp på berget precis ovanför badstranden, ”Kärringviken” kallad. Här uppifrån har man bra span söderut och kan vid klar sikt och med tubkikare även se tobisgrisslorna och kustlabbarna runt Pannkaksgrundet (ca 4 km söderut, i Haninge kommun).
 
Bra span mot SV, och bättre medljus på morgnarna än från ovan, från ”branten” precis öster om Björkviks brygga. Man parkerar längst ner på Björnö stora gästparkering och går söderut ut på klipporna.

För att komma till utkikstornet på Björnö har vi haft med cyklar och trampat från parkeringen till Småängsuddarna och gått sista biten. Det är ett visst projekt och sträcket/siffrorna har faktiskt varit bäst från Klacknäset. Men tornet erbjuder en formidabel utsikt och eftersom man står några timmar så trillar det in rätt mycket arter (vi hade som mest 75 i slutet av april 2019!). Höstdagarna här är ännu bättre.
Väl mött nästa vår, vi kanske kan arrangera gemensamma sträckmorgnar om intresse finns!

Nu ser vi fram emot spännande höstdagar, om ett par månader har vi de första bivråkarna och trädpiplärkorna på väg söderut."

Tomas Axén Haraldsson

Läs hela inlägget »

Coronaviruset fortsätter att påverka klubbens verksamhet. Vi ställer in flera aktiviteter i maj, men genomför två.
Skådarmorgnarna vid Hemmesta sjöäng torsdag 30/4, torsdag 7/5 samt torsdag 14/5 är inställda.
Däremot genomför vi med vissa restriktioner gökottan vid Hemmesta  sjöäng lördag 9/5 samt Fågelsång för nybörjare vid Ösby träsk söndag 10/5. OBS! när det gäller den sistnämnda exkursionen gäller föranmälan och max 10 personer kan delta. För bägge exkursionerna gäller att deltagarna måste hålla ett avstånd mellan varandra på två meter.
Turen till Svenska Högarna/Horssten är inställd.
Nattsångarexkursionen i juni genomförs eventuellt, men utan samåkning – vi återkommer.
För detaljerad information om de exkursioner vi anordnar se sidan Program

Läs hela inlägget »

Styrelsen har beslutat att ställa in dessa. Det är inte motiverat att genomföra dem under den situation som råder till följd av coronavirusets spridning. Hur det blir med maj och juni månads program får vi återkomma till.

Fortsätt skåda – på egen hand. Men dela gärna med dig av dina observationer i vår grupp på Facebook, Värmdö Fågelklubb. Du som inte är medlem där redan – gå med!

När vi möts i naturen håller vi samma avstånd mellan varandra som en havsörn har mellan vingarna. Två meter.

Styrelsen fortsätter sitt arbete, där vi redan börjat skissa på höstprogrammet. Sedan får vi se fram emot nästa vår, då vi förhoppningsvis kan njuta av vårens fågelupplevelser tillsammans under normala förhållanden.

Läs hela inlägget »

Håkan Steen har sammanställt samtliga sedda arter (75) och de lokaler på Värmdö fastland där arterna obsats. Förteckningen finns också som pdf att ladda ned. 

Arter under februari-racet 2020 (utan särskild ordning)
Grönfink Talgoxe Skata Blåmes Svartmes Nötväcka Gråsiska Kungsfågel Bofink
Vigg Knipa Storskrake Gräsand Gärdsmyg Rödhake Sidensvans Kråka Björktrast
Tamduva Grönsiska Stenknäck Koltrast Pilfink Nötskrika Större hackspett Steglits
Gulsparv Gråsparv Sångsvan Havstrut Fiskmås Gråtrut Knölsvan Korp Spillkråka
Kaja Sothöna Trädkrypare Strömstare Gröngöling Fasan Ormvråk Berguv Gråhäger
Tofsmes Större korsnäbb Mindre hackspett Alfågel Stjärtmes Havsörn Domherre
Entita Varfågel Grågås Enkelbeckasin Salskrake Rödvingetrast Mindre korsnäbb 
Duvhök Snatterand Kattuggla Ringduva Sävsparv Stare Sparvhök Småskrake
Talltita Storskarv Svarthätta Dubbeltrast Bergfink Skrattmås Taltrast Sånglärka
Tofsvipa

Lokaler (utan särskild ordning)
Farsta slott, Sångens viltvatten, Stens träsk, Hemmesta sjöäng, Gustavsbergs hamn, Höjdhagen, Betsede, Södersved, Kvarnsjön, Holmviksskogen, Ösbyträsk, Grisslinge, Lämshaga, Hästhagen, Knuts hav, Farstaviken, Björkviks brygga, Björnö, Kolström, Storängsudd, Svarthöjdsvägen (Djurö), Kyrkviken (Djurö), Siggesta gård, Stavsnäs by, Bullandö, Seglarby, Simpströmmen, Östra Älvsala, Idalen, Stora Sand, Mörtviken, Charlottendal, Östra Ekedal, Morträsket, Boda brygga, Byns gård (Djurö), Mörtnäs, Kovikstippen, Ålstäket, Nacka golfklubb, Kalsongberget, Munkmora, Brevik, Tuna, Skevikstrand, Lillsved, Evlinge våtmark, Höjdhagen, Brunn, Fagerholm, Ingarö kyrka, Fiskmyran, Säby, Utsikten, Skärmarö, Återvall, Södernäs, Prästfjärden, Nysved, Ösbyskolan, Kvarndammen, Lugnet, Fågelvikshöjden, Våmfjärden, Brevik, Stavsnäs vinterhamn, Beatelund, Stickelsberg, Skägga, Artipelag, Herrviksnäs, Skarpö, Grantomta, Ängsvik, Tallåsen.

Det var en individuell tävling, men ibland hjälptes man åt... Foto Tom Arnbom
Det var en individuell tävling, men ibland hjälptes man åt... Foto Tom Arnbom
Läs hela inlägget »
Med drygt en vecka kvar ledde Martin Olgemar Februari-racet betryggande med åtta arter före tvåan Jonas Olsson, i sin tur tätt följd av Carl Bredberg, Tom Arnbom, Majna Gemsjö och Staffan Hasselgren.
Hårdskådning på vissa håll och sportlovsresor på andra, kastade sedan om ställningen brutalt inför spurtlördagen.
Carl hade seglat upp i klar ledning med fem arter före Martin, som hade ett getingbo med Tom, Jonas, Majna och Daniel Stenberg en bit efter sig.
Till slut segrade Carl på 66 arter före Martin på 65! Hurra och stort grattis Carl!
Martin var snubblande nära ett par nya arter i sista stund, men snubblade åt fel håll. Fråga honom gärna om detaljer!
Tom var inte långt efter på 61 och på fjärde plats smög Majna in på 55. Hon närmade sig toppen hela tiden och vem vet vad en vecka till hade gjort?
Vi återkommer om prisutdelning. Ett förslag är att det sker på en ”skådarpub” i Gustavsberg nu i mars.
Sammanlagt obsades 75 arter under tävlingen. Inga jätteöverraskningar. Svarthättan i Gustavsberg mest anmärkningsvärd? Planen är att listan publiceras här på webbsidan inom kort.
Det kommer också en lista över de flesta lokaler. Kort kan sägas att det skådats från Lillsved i norr till Björkvik i söder och från Kovik i väster till Skarpö i öster.

Resultat Februari-racet:
1 Carl Bredberg 66 arter
2 Martin Olgemar 65
3 Tom Arnbom 61
4 Majna Gemsjö 55
5 Eva Stenvång Lindqvist 52
Jonas Olsson 52
Daniel Stenberg 52
8 Håkan Steen 51
9 Sven Faugert 48
10 Staffan Hasselgren 45
Niclas Ahlberg 45
12 Jan Bakken 43
13 Birgitta Hasselgren 42
14 Petra Wahlgren 37
15 Elisabeth Alskär 36
Pernilla Ådén 36
17 Jörgen Warstrand 34
18 Arne Wallers 31
19 Yvonne Blombäck 25
Läs hela inlägget »

När Håkan Steen tagit emot rapporterna från tredje tävlingsveckan visade det sig att Carl Bredberg gått om Martin Olgemar med hela 5 arter. Lördag 29/2 är sista tävlingsdagen - nu är det spännande!!

Ställning torsdag kväll 27 februari:
1 Carl Bredberg 63
2 Martin Olgemar 58
3 Daniel Stenberg 52
Jonas Olsson 52
5 Majna Gemsjö 51
Tom Arnbom 51
7 Eva Stenvång Lindqvist 47
Sven Faugert 47
9 Staffan Hasselgren 45
10 Niclas Ahlberg 43
Håkan Steen 43
12 Birgitta Hasselgren 42
Jan Bakken 42
14 Petra Wahlgren 37
15 Elisabeth Alskär 36
Pernilla Ådén 36
17 Jörgen Warstrand 32
18 Arne Wallers 28
19 Yvonne Blombäck 25

Läs hela inlägget »

Efter tredje tävlingsveckan är resultatet som följer: 

1 Martin Olgemar 58
2 Jonas Olsson 50
3 Carl Bredberg 46
4 Tom Arnbom 45
5 Majna Gemsjö 44
Staffan Hasselgren 44
7 Niclas Ahlberg 43
8 Daniel Stenberg 41
9 Birgitta Hasselgren 40
Eva Stenvång Lindqvist 40
Jan Bakken 40
Sven Faugert 40
Håkan Steen 40
14 Pernilla Ådén 36
15 Petra Wahlgren 33
16 Jörgen Warstrand 32
17 Elisabeth Alskär 30
18 Arne Wallers 27
19 Yvonne Blombäck 25

Kort sammanfattning om fåglarna: Tidiga vårfåglar börjar drälla in. Fem rapporter om ringduva och fyra om grågås. Dessutom en vardera om sävsparv, stare, enkelbeckasin och snatterand. Också värt att notera är de två första rapporterna om mindre korsnäbb samt de första om salskrake och bergfink.

Läs hela inlägget »

Ett 30-tal medlemmar deltog i årsmötet, som hölls i Kyrkettan, Gustavsberg, måndagen den 10 februari. Årsmötet antog förslaget till reviderade stadgar samt verksamhetsplan och budget. Mötet beslutade också att medlemsavgiften kvarstår.

Maria Böhm valdes till ny kassör efter Peter Olsson. Avgick gjorde också vår revisor Lars Persson, som dock valdes till valberedning tillsammans med Agneta Tillberg. Niclas Ahlberg avgick från valberedningen. Ny revisor är Åke Andreasson.  

Varmt tack till Lasse, Peter och Niclas för era insatser! 

Årsmötet avslutades med ett mycket uppskattat föredrag av Tomas Axén Haraldsson med rubriken Bland tekoppar och minareter - fågelskådning i Mellanöstern. 

Lars Persson avtackades efter 28 år som ledamot och revisor i VFK. Tom Arnbom höll tal.
Lars Persson avtackades efter 28 år som ledamot och revisor i VFK. Tom Arnbom höll tal.
Tomas Axén Haraldsson höll ett uppskattat föredrag.
Tomas Axén Haraldsson höll ett uppskattat föredrag.
Årsmötet var välbesökt!
Årsmötet var välbesökt!
Läs hela inlägget »

Nu är det full fräs på februari-tävlingen! 14 av 20 deltagare har lämnat en första veckorapport. Några tycks ha rivstartat. Andra värmer fortfarande upp. Sex stycken står alltså ännu på noll - eller glömde att rapportera in sitt resultat i tid.

Hittills leder Martin Olgemar, med hela 43 arter. 

Ställning torsdag kväll 6 februari:

1 Martin Olgemar 43 
2 Niclas Ahlberg 36
3 Carl Bredberg 33
4 Staffan Hasselgren 31
5 Birgitta Hasselgren 29
6 Daniel Stenberg 27
7 Petra Wahlgren 26
7 Majna Gemsjö 26
7 Sven Faugert 26
10 Håkan Steen 25
11 Jan Bakken 22
12 Jörgen Warstrand 20
12 Elisabeth Alskär 20
14 Arne Wallers 13

Läs hela inlägget »

Årets artrally på Värmdö startade kl 07 på lördagsmorgonen 11 januari i klart väder med ett par minusgrader. Efter hand blev det mildare, molnigare och blåsigare. På slutet, strax före kl 16, kom till och med lite regn. Men som helhet var det en fin skådardag. Hela åtta lag ställde upp med sammanlagt 24 deltagare. Har vi varit så många någon gång förut?

Totalt rotades det fram imponerande 60 arter (2019: 55 arter). Några extra intressanta arter på årets lista är vattenrall och tallbit. Kul att både entita och talltita noterades! Vann gjorde Norråvaskådarna (Timo Samanen och Susanne Samanen) med 48 arter. Grattis!

Resultatlista:
Norråvaskådarna 48
Long John Sparrows 46
Jumbo 39
Gröngölingarna 38
Steenbäckarna 36
Rallykryssarna 34
Bryggskådarna 33
Kråkfötterna 30

(OBS, Steenbäckarna körde ekoskådning, dvs SL-buss plus vandring.)

Artlista:
Knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, fasan, storskarv, gråhäger, havsörn, sparvhök, ormvråk, vattenrall, sothöna, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, berguv, kattuggla, gröngöling, större hackspett, sidensvans, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, rödvingetrast, kungsfågel, stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, gråsparv, pilfink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, gråsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, tallbit, domherre, stenknäck och gulsparv.

På bilden är det lag Rallykryssarna som jagar sina första kryss för dagen. Foto: Majna Gemsjö
På bilden är det lag Rallykryssarna som jagar sina första kryss för dagen. Foto: Majna Gemsjö
Efter målgång samlades alla till gemensam middag med artgenomgång. Till höger i bild Timo Samanen i det vinnande laget Norråvaskådarma. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Efter målgång samlades alla till gemensam middag med artgenomgång. Till höger i bild Timo Samanen i det vinnande laget Norråvaskådarma. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023