Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Den snabbaste nyhetsförmedlingen sker via vår Facebook-grupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen! Vi finns också på Instagram. 

2020

Styrelsen har beslutat att ställa in dessa. Det är inte motiverat att genomföra dem under den situation som råder till följd av coronavirusets spridning. Hur det blir med maj och juni månads program får vi återkomma till.

Fortsätt skåda – på egen hand. Men dela gärna med dig av dina observationer i vår grupp på Facebook, Värmdö Fågelklubb. Du som inte är medlem där redan – gå med!

När vi möts i naturen håller vi samma avstånd mellan varandra som en havsörn har mellan vingarna. Två meter.

Styrelsen fortsätter sitt arbete, där vi redan börjat skissa på höstprogrammet. Sedan får vi se fram emot nästa vår, då vi förhoppningsvis kan njuta av vårens fågelupplevelser tillsammans under normala förhållanden.

Läs hela inlägget »

Håkan Steen har sammanställt samtliga sedda arter (75) och de lokaler på Värmdö fastland där arterna obsats. Förteckningen finns också som pdf att ladda ned. 

Arter under februari-racet 2020 (utan särskild ordning)
Grönfink Talgoxe Skata Blåmes Svartmes Nötväcka Gråsiska Kungsfågel Bofink
Vigg Knipa Storskrake Gräsand Gärdsmyg Rödhake Sidensvans Kråka Björktrast
Tamduva Grönsiska Stenknäck Koltrast Pilfink Nötskrika Större hackspett Steglits
Gulsparv Gråsparv Sångsvan Havstrut Fiskmås Gråtrut Knölsvan Korp Spillkråka
Kaja Sothöna Trädkrypare Strömstare Gröngöling Fasan Ormvråk Berguv Gråhäger
Tofsmes Större korsnäbb Mindre hackspett Alfågel Stjärtmes Havsörn Domherre
Entita Varfågel Grågås Enkelbeckasin Salskrake Rödvingetrast Mindre korsnäbb 
Duvhök Snatterand Kattuggla Ringduva Sävsparv Stare Sparvhök Småskrake
Talltita Storskarv Svarthätta Dubbeltrast Bergfink Skrattmås Taltrast Sånglärka
Tofsvipa

Lokaler (utan särskild ordning)
Farsta slott, Sångens viltvatten, Stens träsk, Hemmesta sjöäng, Gustavsbergs hamn, Höjdhagen, Betsede, Södersved, Kvarnsjön, Holmviksskogen, Ösbyträsk, Grisslinge, Lämshaga, Hästhagen, Knuts hav, Farstaviken, Björkviks brygga, Björnö, Kolström, Storängsudd, Svarthöjdsvägen (Djurö), Kyrkviken (Djurö), Siggesta gård, Stavsnäs by, Bullandö, Seglarby, Simpströmmen, Östra Älvsala, Idalen, Stora Sand, Mörtviken, Charlottendal, Östra Ekedal, Morträsket, Boda brygga, Byns gård (Djurö), Mörtnäs, Kovikstippen, Ålstäket, Nacka golfklubb, Kalsongberget, Munkmora, Brevik, Tuna, Skevikstrand, Lillsved, Evlinge våtmark, Höjdhagen, Brunn, Fagerholm, Ingarö kyrka, Fiskmyran, Säby, Utsikten, Skärmarö, Återvall, Södernäs, Prästfjärden, Nysved, Ösbyskolan, Kvarndammen, Lugnet, Fågelvikshöjden, Våmfjärden, Brevik, Stavsnäs vinterhamn, Beatelund, Stickelsberg, Skägga, Artipelag, Herrviksnäs, Skarpö, Grantomta, Ängsvik, Tallåsen.

Det var en individuell tävling, men ibland hjälptes man åt... Foto Tom Arnbom
Det var en individuell tävling, men ibland hjälptes man åt... Foto Tom Arnbom
Läs hela inlägget »
Med drygt en vecka kvar ledde Martin Olgemar Februari-racet betryggande med åtta arter före tvåan Jonas Olsson, i sin tur tätt följd av Carl Bredberg, Tom Arnbom, Majna Gemsjö och Staffan Hasselgren.
Hårdskådning på vissa håll och sportlovsresor på andra, kastade sedan om ställningen brutalt inför spurtlördagen.
Carl hade seglat upp i klar ledning med fem arter före Martin, som hade ett getingbo med Tom, Jonas, Majna och Daniel Stenberg en bit efter sig.
Till slut segrade Carl på 66 arter före Martin på 65! Hurra och stort grattis Carl!
Martin var snubblande nära ett par nya arter i sista stund, men snubblade åt fel håll. Fråga honom gärna om detaljer!
Tom var inte långt efter på 61 och på fjärde plats smög Majna in på 55. Hon närmade sig toppen hela tiden och vem vet vad en vecka till hade gjort?
Vi återkommer om prisutdelning. Ett förslag är att det sker på en ”skådarpub” i Gustavsberg nu i mars.
Sammanlagt obsades 75 arter under tävlingen. Inga jätteöverraskningar. Svarthättan i Gustavsberg mest anmärkningsvärd? Planen är att listan publiceras här på webbsidan inom kort.
Det kommer också en lista över de flesta lokaler. Kort kan sägas att det skådats från Lillsved i norr till Björkvik i söder och från Kovik i väster till Skarpö i öster.

Resultat Februari-racet:
1 Carl Bredberg 66 arter
2 Martin Olgemar 65
3 Tom Arnbom 61
4 Majna Gemsjö 55
5 Eva Stenvång Lindqvist 52
Jonas Olsson 52
Daniel Stenberg 52
8 Håkan Steen 51
9 Sven Faugert 48
10 Staffan Hasselgren 45
Niclas Ahlberg 45
12 Jan Bakken 43
13 Birgitta Hasselgren 42
14 Petra Wahlgren 37
15 Elisabeth Alskär 36
Pernilla Ådén 36
17 Jörgen Warstrand 34
18 Arne Wallers 31
19 Yvonne Blombäck 25
Läs hela inlägget »

När Håkan Steen tagit emot rapporterna från tredje tävlingsveckan visade det sig att Carl Bredberg gått om Martin Olgemar med hela 5 arter. Lördag 29/2 är sista tävlingsdagen - nu är det spännande!!

Ställning torsdag kväll 27 februari:
1 Carl Bredberg 63
2 Martin Olgemar 58
3 Daniel Stenberg 52
Jonas Olsson 52
5 Majna Gemsjö 51
Tom Arnbom 51
7 Eva Stenvång Lindqvist 47
Sven Faugert 47
9 Staffan Hasselgren 45
10 Niclas Ahlberg 43
Håkan Steen 43
12 Birgitta Hasselgren 42
Jan Bakken 42
14 Petra Wahlgren 37
15 Elisabeth Alskär 36
Pernilla Ådén 36
17 Jörgen Warstrand 32
18 Arne Wallers 28
19 Yvonne Blombäck 25

Läs hela inlägget »

Efter tredje tävlingsveckan är resultatet som följer: 

1 Martin Olgemar 58
2 Jonas Olsson 50
3 Carl Bredberg 46
4 Tom Arnbom 45
5 Majna Gemsjö 44
Staffan Hasselgren 44
7 Niclas Ahlberg 43
8 Daniel Stenberg 41
9 Birgitta Hasselgren 40
Eva Stenvång Lindqvist 40
Jan Bakken 40
Sven Faugert 40
Håkan Steen 40
14 Pernilla Ådén 36
15 Petra Wahlgren 33
16 Jörgen Warstrand 32
17 Elisabeth Alskär 30
18 Arne Wallers 27
19 Yvonne Blombäck 25

Kort sammanfattning om fåglarna: Tidiga vårfåglar börjar drälla in. Fem rapporter om ringduva och fyra om grågås. Dessutom en vardera om sävsparv, stare, enkelbeckasin och snatterand. Också värt att notera är de två första rapporterna om mindre korsnäbb samt de första om salskrake och bergfink.

Läs hela inlägget »

Ett 30-tal medlemmar deltog i årsmötet, som hölls i Kyrkettan, Gustavsberg, måndagen den 10 februari. Årsmötet antog förslaget till reviderade stadgar samt verksamhetsplan och budget. Mötet beslutade också att medlemsavgiften kvarstår.

Maria Böhm valdes till ny kassör efter Peter Olsson. Avgick gjorde också vår revisor Lars Persson, som dock valdes till valberedning tillsammans med Agneta Tillberg. Niclas Ahlberg avgick från valberedningen. Ny revisor är Åke Andreasson.  

Varmt tack till Lasse, Peter och Niclas för era insatser! 

Årsmötet avslutades med ett mycket uppskattat föredrag av Tomas Axén Haraldsson med rubriken Bland tekoppar och minareter - fågelskådning i Mellanöstern. 

Lars Persson avtackades efter 28 år som ledamot och revisor i VFK. Tom Arnbom höll tal.
Lars Persson avtackades efter 28 år som ledamot och revisor i VFK. Tom Arnbom höll tal.
Tomas Axén Haraldsson höll ett uppskattat föredrag.
Tomas Axén Haraldsson höll ett uppskattat föredrag.
Årsmötet var välbesökt!
Årsmötet var välbesökt!
Läs hela inlägget »

Nu är det full fräs på februari-tävlingen! 14 av 20 deltagare har lämnat en första veckorapport. Några tycks ha rivstartat. Andra värmer fortfarande upp. Sex stycken står alltså ännu på noll - eller glömde att rapportera in sitt resultat i tid.

Hittills leder Martin Olgemar, med hela 43 arter. 

Ställning torsdag kväll 6 februari:

1 Martin Olgemar 43 
2 Niclas Ahlberg 36
3 Carl Bredberg 33
4 Staffan Hasselgren 31
5 Birgitta Hasselgren 29
6 Daniel Stenberg 27
7 Petra Wahlgren 26
7 Majna Gemsjö 26
7 Sven Faugert 26
10 Håkan Steen 25
11 Jan Bakken 22
12 Jörgen Warstrand 20
12 Elisabeth Alskär 20
14 Arne Wallers 13

Läs hela inlägget »

Årets artrally på Värmdö startade kl 07 på lördagsmorgonen 11 januari i klart väder med ett par minusgrader. Efter hand blev det mildare, molnigare och blåsigare. På slutet, strax före kl 16, kom till och med lite regn. Men som helhet var det en fin skådardag. Hela åtta lag ställde upp med sammanlagt 24 deltagare. Har vi varit så många någon gång förut?

Totalt rotades det fram imponerande 60 arter (2019: 55 arter). Några extra intressanta arter på årets lista är vattenrall och tallbit. Kul att både entita och talltita noterades! Vann gjorde Norråvaskådarna (Timo Samanen och Susanne Samanen) med 48 arter. Grattis!

Resultatlista:
Norråvaskådarna 48
Long John Sparrows 46
Jumbo 39
Gröngölingarna 38
Steenbäckarna 36
Rallykryssarna 34
Bryggskådarna 33
Kråkfötterna 30

(OBS, Steenbäckarna körde ekoskådning, dvs SL-buss plus vandring.)

Artlista:
Knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, fasan, storskarv, gråhäger, havsörn, sparvhök, ormvråk, vattenrall, sothöna, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, berguv, kattuggla, gröngöling, större hackspett, sidensvans, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, rödvingetrast, kungsfågel, stjärtmes, entita, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, gråsparv, pilfink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, gråsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, tallbit, domherre, stenknäck och gulsparv.

På bilden är det lag Rallykryssarna som jagar sina första kryss för dagen. Foto: Majna Gemsjö
På bilden är det lag Rallykryssarna som jagar sina första kryss för dagen. Foto: Majna Gemsjö
Efter målgång samlades alla till gemensam middag med artgenomgång. Till höger i bild Timo Samanen i det vinnande laget Norråvaskådarma. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Efter målgång samlades alla till gemensam middag med artgenomgång. Till höger i bild Timo Samanen i det vinnande laget Norråvaskådarma. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Värmdö Fågelklubb ger ut 4 nyhetsbrev per år som distribueras via e-post till medlemmarna och därutöver vissa informationsutskick. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet. 
Senaste nyhetsbreven:
Nyhetsbrev nr 2 2020
Informationsutskick feb 2020
Nyhetsbrev nr 1 2020
Nyhetsbrev nr 4 2019
Nyhetsbrev nr 3 2019
Nyhetsbrev nr 2 2019
Nyhetsbrev nr 1 2019