Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2022 > 03

Alla deltagare rymdes inte på bilden... På podiet, till höger, föreningens och mötets ordförande Tom Arnbom.
Alla deltagare rymdes inte på bilden... På podiet, till höger, föreningens och mötets ordförande Tom Arnbom.

Årsmötet den 14 mars blev välbesökt. Närmare 30 medlemmar hade infunnit sig i Kyrkettan i Gustavsberg och fick efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna höra ett intressant föredrag av Anders Haglund om Horssten, raritetsmagneten utanför Sandhamn.

Samtliga styrelsemedlemmar sitter kvar på sina poster. Valberedaren Agneta Tillberg avgick och avtackades med blommor. Till ny valberedning valdes Håkan Steen och Eva Stenvång Lindqvist.

En höjdpunkt på årsmötet blev utdelningen av priset till vinnaren av årets upplaga av Februariracet. Det vill säga, det handlade om två vinnare: Petter Westberg och Mats Nilsson. Det blir Mats som får härbärgera vandringspriset, strandskatan, fram till i mars nästa år. Håkan Steen fick en blombukett som tack för sitt engagerade arbete med att hålla i Februariracet.

Petter Westberg och Mats Nilsson, årets vinnare av Februariracet, till vänster. På bilden syns också Håkan Steen, som höll i tävlingen, och föreningens ordförande Tom Arnbom.
Petter Westberg och Mats Nilsson, årets vinnare av Februariracet, till vänster. På bilden syns också Håkan Steen, som höll i tävlingen, och föreningens ordförande Tom Arnbom.
Valberedaren Agneta Tillberg avtackades med blommor.
Anders Haglund berättade om fågelåret på Horssten.
Anders Haglund berättade om fågelåret på Horssten.
Läs hela inlägget »

Februariracet 2022 är över och det blev en strid ända till målsnöret! Mats och Petter har triggat varandra hårt och bägge slutade på fantastiska 91 arter, efter att Mats spurtat ifatt sista helgen. Över huvud taget ett häftigt engagemang i tävlingen. Jätteroligt med så många entusiastiska rapporter!

Jag sammanställer en total artlista samt en koll på hur många arter som endast obsades utanför Värmdö ”fastland” nu när tävlingsområdet utökades.

Här är slutställningen:
Petter Westberg 91, Mats Nilsson 91, Eva Stenvång Lindqvist 71, Martin Olgemar 67, Tom Arnbom 66, Majna Gemsjö 64, Max Karlsson 63, Per Åsberg 63, Lotta Norman 60, Jonas Olsson 59, Tomas Haraldsson 56, Annika Karlsson 52, Martin Gunnäs 51, Jörgen Warstrand 50, Pernilla Ådén 50, Magnus Rydén 46, Maria Böhm 42, Håkan Steen 40, Yvonne Blombäck 34.

Totalt sågs 96 arter: 
Gräsand, mandarinand, knölsvan, sångsvan, vigg, storskrake, knipa, kanadagås,
alfågel, salskrake, skäggdopping, smådopping, kricka, bergand, grågås, sjöorre, bläsgås, ejder,
småskrake, snatterand, sothöna, vattenrall, storskarv, tobisgrissla, gråhäger, sparvhök, pilgrimsfalk, ormvråk, havsörn, duvhök, kaja, skata, korp, nötskrika,
kråka, tamduva, ringduva, skogsduva, björktrast, koltrast, dubbeltrast, rödvingetrast, bändelkorsnäbb, grönfink, gråsparv, talgoxe, blåmes, nötväcka, pilfink, grönsiska, stjärtmes, steglits, kungsfågel, svartmes, talltita, domherre, mindre korsnäbb, gråsiska, bergfink, gärdsmyg, trädkrypare, tofsmes, stenknäck, 
bofink, rödhake, gulsparv, skäggmes, varfågel, tallbit, större korsnäbb, sävsparv,
entita, sidensvans, järnsparv, stare, sånglärka, snösparv, gråtrut, fiskmås, havstrut,
skrattmås, större hackspett, spillkråka, gröngöling, mindre hackspett, berguv, sparvuggla, lappuggla, kattuggla, fasan, tjäder, dvärgbeckasin, morkulla, skärsnäppa, tofsvipa. 

Håkan Steen

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023