Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2020 > 03

Styrelsen har beslutat att ställa in dessa. Det är inte motiverat att genomföra dem under den situation som råder till följd av coronavirusets spridning. Hur det blir med maj och juni månads program får vi återkomma till.

Fortsätt skåda – på egen hand. Men dela gärna med dig av dina observationer i vår grupp på Facebook, Värmdö Fågelklubb. Du som inte är medlem där redan – gå med!

När vi möts i naturen håller vi samma avstånd mellan varandra som en havsörn har mellan vingarna. Två meter.

Styrelsen fortsätter sitt arbete, där vi redan börjat skissa på höstprogrammet. Sedan får vi se fram emot nästa vår, då vi förhoppningsvis kan njuta av vårens fågelupplevelser tillsammans under normala förhållanden.

Läs hela inlägget »

Håkan Steen har sammanställt samtliga sedda arter (75) och de lokaler på Värmdö fastland där arterna obsats. Förteckningen finns också som pdf att ladda ned. 

Arter under februari-racet 2020 (utan särskild ordning)
Grönfink Talgoxe Skata Blåmes Svartmes Nötväcka Gråsiska Kungsfågel Bofink
Vigg Knipa Storskrake Gräsand Gärdsmyg Rödhake Sidensvans Kråka Björktrast
Tamduva Grönsiska Stenknäck Koltrast Pilfink Nötskrika Större hackspett Steglits
Gulsparv Gråsparv Sångsvan Havstrut Fiskmås Gråtrut Knölsvan Korp Spillkråka
Kaja Sothöna Trädkrypare Strömstare Gröngöling Fasan Ormvråk Berguv Gråhäger
Tofsmes Större korsnäbb Mindre hackspett Alfågel Stjärtmes Havsörn Domherre
Entita Varfågel Grågås Enkelbeckasin Salskrake Rödvingetrast Mindre korsnäbb 
Duvhök Snatterand Kattuggla Ringduva Sävsparv Stare Sparvhök Småskrake
Talltita Storskarv Svarthätta Dubbeltrast Bergfink Skrattmås Taltrast Sånglärka
Tofsvipa

Lokaler (utan särskild ordning)
Farsta slott, Sångens viltvatten, Stens träsk, Hemmesta sjöäng, Gustavsbergs hamn, Höjdhagen, Betsede, Södersved, Kvarnsjön, Holmviksskogen, Ösbyträsk, Grisslinge, Lämshaga, Hästhagen, Knuts hav, Farstaviken, Björkviks brygga, Björnö, Kolström, Storängsudd, Svarthöjdsvägen (Djurö), Kyrkviken (Djurö), Siggesta gård, Stavsnäs by, Bullandö, Seglarby, Simpströmmen, Östra Älvsala, Idalen, Stora Sand, Mörtviken, Charlottendal, Östra Ekedal, Morträsket, Boda brygga, Byns gård (Djurö), Mörtnäs, Kovikstippen, Ålstäket, Nacka golfklubb, Kalsongberget, Munkmora, Brevik, Tuna, Skevikstrand, Lillsved, Evlinge våtmark, Höjdhagen, Brunn, Fagerholm, Ingarö kyrka, Fiskmyran, Säby, Utsikten, Skärmarö, Återvall, Södernäs, Prästfjärden, Nysved, Ösbyskolan, Kvarndammen, Lugnet, Fågelvikshöjden, Våmfjärden, Brevik, Stavsnäs vinterhamn, Beatelund, Stickelsberg, Skägga, Artipelag, Herrviksnäs, Skarpö, Grantomta, Ängsvik, Tallåsen.

Det var en individuell tävling, men ibland hjälptes man åt... Foto Tom Arnbom
Det var en individuell tävling, men ibland hjälptes man åt... Foto Tom Arnbom
Läs hela inlägget »
Med drygt en vecka kvar ledde Martin Olgemar Februari-racet betryggande med åtta arter före tvåan Jonas Olsson, i sin tur tätt följd av Carl Bredberg, Tom Arnbom, Majna Gemsjö och Staffan Hasselgren.
Hårdskådning på vissa håll och sportlovsresor på andra, kastade sedan om ställningen brutalt inför spurtlördagen.
Carl hade seglat upp i klar ledning med fem arter före Martin, som hade ett getingbo med Tom, Jonas, Majna och Daniel Stenberg en bit efter sig.
Till slut segrade Carl på 66 arter före Martin på 65! Hurra och stort grattis Carl!
Martin var snubblande nära ett par nya arter i sista stund, men snubblade åt fel håll. Fråga honom gärna om detaljer!
Tom var inte långt efter på 61 och på fjärde plats smög Majna in på 55. Hon närmade sig toppen hela tiden och vem vet vad en vecka till hade gjort?
Vi återkommer om prisutdelning. Ett förslag är att det sker på en ”skådarpub” i Gustavsberg nu i mars.
Sammanlagt obsades 75 arter under tävlingen. Inga jätteöverraskningar. Svarthättan i Gustavsberg mest anmärkningsvärd? Planen är att listan publiceras här på webbsidan inom kort.
Det kommer också en lista över de flesta lokaler. Kort kan sägas att det skådats från Lillsved i norr till Björkvik i söder och från Kovik i väster till Skarpö i öster.

Resultat Februari-racet:
1 Carl Bredberg 66 arter
2 Martin Olgemar 65
3 Tom Arnbom 61
4 Majna Gemsjö 55
5 Eva Stenvång Lindqvist 52
Jonas Olsson 52
Daniel Stenberg 52
8 Håkan Steen 51
9 Sven Faugert 48
10 Staffan Hasselgren 45
Niclas Ahlberg 45
12 Jan Bakken 43
13 Birgitta Hasselgren 42
14 Petra Wahlgren 37
15 Elisabeth Alskär 36
Pernilla Ådén 36
17 Jörgen Warstrand 34
18 Arne Wallers 31
19 Yvonne Blombäck 25
Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023