Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
Ovanliga fågelgäster ger ibland upphov till nyhetsnotiser. I de flesta fall går sådana nyheter ut via vår Facebookgrupp. Ägretthäger, Lämshaga. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Nyheter

Nyhetsförmedlingen sker numera i första hand via vår trevliga Facebookgrupp, där alla medlemmar har möjlighet att göra inlägg och publicera bilder. Välkommen att gå med i gruppen, ta del av nyheter/bilder och bidra gärna själv också! Här på hemsidan publicerar vi endast vissa viktiga "större" nyheter. 

2020 > 08

Här kommer en rapport om fågellivet och skötselåtgärderna vid Hemmesta sjöäng till och med 12 augusti. Fokus ligger på lite spännande arter som visat sig!

Det dröjde inte många dagar in på nyåret förrän den första rariteten dök upp – ett gäng tallbitar. Inte så förvånande då det var ett invasionsår, men ändå. En varfågel observerades med jämna mellanrum innan den drog norrut.

De första vårfåglarna, som sävsparv, sånglärka, järnsparv, stare och ringduva, observerades i början av mars och tofsvipan anlände tre dagar tidigare än vanligt. Den första vattenrallen lät i månadsskiftet mars/april. Troligen har de häckat med minst två par i år. I april dök några skedänder upp innan de hastade vidare. Den 12 april var det triss i årskryss på rovfågel; tornfalk samt brun och blå kärrhök. I år har en brun kärrhökshona besökt Hemmesta minst 20 gånger och troligen häckar den i närheten. Den 22 april ”hängde” Per Åsberg in en ny art för Hemmesta sjöäng – en lappsparv på väg norrut.

Under maj ökade antalet fåglar och flera arter, som gräsand och grågås, fick ungar. Svartsnäppa sågs flera gånger men även ljungpipare, och en rosenfink sjöng en morgon. Om jag kommer ihåg rätt den andra obsen på tio år. Kärrsångarna sjöng plötsligt i sumpskogen i slutet av maj. I juni sjöng en näktergal för första gången på många år och den första bivråken observerades. Bivråken har sedan synts många gånger runt sjöängen i sommar. Juli bjöd på två överraskningar: busksångare och smådopping. Både rörhöna och sothöna har ökat i antal och häckade med många par. Gråhäger är alltid närvarande och som mest har 28 exemplar setts samtidigt i sjöängen.

Under de senaste åren har 120 fågelarter årligen observerats i sjöängen. Nu i mitten av augusti är vi redan uppe i 125 arter och vi hoppas komma över 130 arter innan årets slut. Rekordet sattes för några år sedan med 137 arter på ett år. Det kan bli svårt att uppnå i år, men är inte omöjligt.

Det gick upp mycket gäddor i år men det är svårt att uppskatta hur många. Nästa år kommer Sportfiskarna räkna gäddorna som går upp och förhoppningsvis även uppskatta hur många fiskyngel som sedan går ut i början av juni. Mård och bäver har observerats några gånger.

Den nya trumman för att tömma sjöängen på vatten fungerar superbra och det blev fantastiska vadarmarker när bankarna kom fram. Vi måste tömma sjöängen på vatten för att kunna slå av kaveldun och vass för att sköta våtmarken och hindra att den växer igen. Två skrattmåsplattformar placerades ut av kommunen, men tyvärr uteblev skrattmåsarna – kanske kommer de nästa år?

Tom Arnbom

Fina vadarmarker har uppstått vid Hemmesta sjöäng. Foto 28 juli: Tom Arnbom
Fina vadarmarker har uppstått vid Hemmesta sjöäng. Foto 28 juli: Tom Arnbom
Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev och
informationsutskick

Vi informerar medlemmarna via  nyhetsbrev och informationsutskick  som distribueras via e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen - klicka på en länk längst ned i nyhetsbrevet/utskicket.

Senaste nyhetsbreven/utskicken:
Nyhetsbrev nr 1 2024
Informationsutskick januari 2024
Informationsutskick sept. 2023