Arbetsgruppen

Arbetsgruppen väljs av årsmötet, som hålls i februari-mars. Arbetsgruppen tar fram vår- och höstprogram, samarbetar med kommunen kring fågelskyddsfrågor, svarar på remisser m.m. Vissa i arbetsgruppen har fasta ansvarsområden. Kontakta någon av oss om du har frågor!

För allmänna frågor, mejla Värmdö Fågelklubb (info(at)varmdofagelklubb.se)
För medlemsärenden, mejla medlemsansvarig
Presskontakt: Tom Arnbom

Våra kontaktuppgifter

Eva Stenvång Lindqvist
Ordförande - ansvarig för hemsidan
Mejla Eva Stenvång Lindqvist

Sven Faugert
Ledamot - programsamordnare
Mejla Sven Faugert

Tom Arnbom
Ledamot - presskontakt, ansvarig för naturvårdsfrågor
Mejla Tom Arnbom

Håkan Steen
Ledamot -
sekreterare
Mejla Håkan Steen

Mats Nilsson
Ledamot - naturvårdsfrågor m.m.
Etisk rådgivare
Mejla Mats Nilsson

Peter Olsson
Ledamot - 
kassör
Mejla Peter Olsson

Revisor

Lars Persson
Mejla Lars Persson

Majna Gemsjö
Ledamot - medlemsansvarig, ansvarig för nyhetsbrevet
Mejla Majna Gemsjö

Sören Bevmo
Ledamot -
exkursionsledare
Mejla Sören Bevmo

Valberedning

Niclas Ahlberg
Mejla Niclas Ahlberg

Agneta Tillberg
Mejla Agneta Tillberg