Arbetsgruppen samlad hemma hos Mats i augusti 2017. Överst fr.v: Eva Stenvång Lindqvist, Sören Bevmo, Yvonne Blombäck, Majna Gemsjö. Nederst fr.v. Mats Nilsson, Håkan Steen och Tom Arnbom. Vid årsmötet 2018 valdes Niclas Ahlberg in i arbetsgruppen. Foto Alexandra Nilsson

Arbetsgruppen

Värmdö Fågelklubb är vad den heter - en klubb - och har ingen formell styrelse. Däremot finns en arbetsgrupp, vald av årsmötet, som tar fram vår- och höstprogram, samarbetar med kommunen kring fågelskyddsfrågor, svarar på remisser m.m. Vissa i arbetsgruppen har fasta ansvarsområden. Kontakta någon av oss om du har frågor!

För allmänna frågor, mejla Värmdö Fågelklubb (info(at)varmdofagelklubb.se)

För medlemsärenden, mejla medlemsansvarig

Presskontakt: Tom Arnbom, kontaktuppgifter t.h.
 

Ny i arbetsgruppen 2018: Niclas Ahlberg

Arbetsgruppen förstärktes med en ny ledamot vid årsmötet den 6 mars 2018:
Niclas Ahlberg, som bland annat är en duktig fågelfotograf. Han är programsamordnare och tar gärna emot tips på aktiviteter.

Niclas Ahlberg.

Våra kontaktuppgifter

Eva Stenvång Lindqvist
Ordförande - ansvarar för hemsidan
Mejla Eva Stenvång Lindqvist

Tom Arnbom
Ledamot - presskontakt, ansvarig för naturvårdsfrågor, exkursions-
ledare
Mejla Tom Arnbom

Mats Nilsson
Ledamot - naturvårdsfrågor m.m.
Etisk rådgivare
Mejla Mats Nilsson

Yvonne Blombäck
Ledamot - kassör, naturvårdsfrågor, korrespondent för Fåglar i Stockholmstrakten
Etisk rådgivare
Mejla Yvonne Blombäck

Majna Gemsjö
Ledamot - medlemsansvarig, ansvarig för nyhetsbrevet
Mejla Majna Gemsjö

Sören Bevmo
Ledamot - exkursionsledare
Mejla Sören Bevmo

Håkan Steen
Ledamot - sekreterare
Mejla Håkan Steen

Niclas Ahlberg
Ledamot - programsamordnare
Mejla Niclas Ahlberg

Revisor

Lars Persson
Mejla Lars Persson

Valberedning

Peder Winding
Mejla Peder Winding