Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet, som hålls varje år i mars. Styrelsen tar fram vår- och höstprogram, samarbetar med kommunen kring fågelskyddsfrågor, svarar på remisser m.m.

Vissa i styrelsen har fasta ansvarsområden. Kontakta någon av oss om du har frågor!

För allmänna frågor, mejla Värmdö Fågelklubb (info(at)varmdofagelklubb.se)
För medlemsärenden, mejla medlemsansvarig
Mediakontakt: Tom Arnbom

I vår klubb finns det också till stöd för styrelsen ett nät av resurspersoner: medlemmar/tidigare styrelseledamöter med särskilda kompetenser inom bl.a. naturskydd och naturvård samt kommunikation/marknadsföring. Vi är med andra ord många som jobbar tillsammans för Värmdö Fågelklubb, våra medlemmar och fågellivets bästa. 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Tom Arnbom
Ordförande. Kontaktperson för media, ansvarig för naturvårdsfrågor
Mejla Tom Arnbom

Johan Adolfsson
Ledamot
Mejla Johan Adolfsson

Maria Böhm
Ledamot - kassör
Mejla Maria Böhm

Sören Bevmo
Ledamot -
exkursionsledare
Mejla Sören Bevmo

Sven Faugert
Ledamot - programansvarig
Mejla Sven Faugert

Anna Olsson
Ledamot
Mejla Anna Olsson

Majna Gemsjö
Ledamot - medlemsansvarig, ansvarig för nyhetsbrevet
Mejla Majna Gemsjö

Revisor

Åke Andreasson
Mejla Åke Andreasson

Hemsidan

Webbredaktör (ej styrelseledamot):
Eva Stenvång Lindqvist
Mejla Eva Stenvång Lindqvist

Valberedningen

Håkan Steen
Mejla Håkan Steen
Eva Stenvång Lindqvist Mejla Eva Stenvång Lindqvist