Vägen mot Näset och Slängen. Foto: Sven Faugert
Vägen mot Näset och Slängen. Foto: Sven Faugert

Björnö

Kort om Björnö: Narturreservatet Björnö bjuder på väldigt varierad natur, vilket också betyder ett rikt och omväxlande fågelliv. På våren kokar Nämdöfjärden av ejder, och Branten på Björnö är mycket bra om man är uppe tidigt och skådar sträck. Mot sensommaren brukar delar av området invaderas av badgäster som nyttjar både sandstrand och klippor. För fågelskådaren lämpar sig området bra för en spännande rundvandring. Mer övergripande info om Björnö finns på Skärgårdsstiftelsens hemsida.

Vägbeskrivning: Efter Brunn på Ingarö fortsätter man rakt fram mot Björkviks brygga. Strax innan bryggan tar man vänster mot Björnö naturreservat. Här ligger en bom för vägen, och man är hänvisad till en till synes överdådig parkeringsplats på höger sida. Det är inte tillåtet att köra in på området längs vägen utan tillstånd. Vid parkeringsplatsen finns det en informationsskylt med en detaljerad karta över naturreservatet. Kommunalt går det att ta sig med buss 428 eller 429, som båda stannar vid Björkviks brygga samt Björkviks gård, varifrån man kan gå in till Björnö.

Fåglar: På grund av den skiftande naturen är artrikedomen stor. Skäggdopping häckar med flera par vid Näset. På vårarna finns vid Näset och Torpe-Infjärden ofta imponerande mängder sjöfågel. Flockar med vigg som ofta innehåller flera salskrakar, storskrakar och knipor samt ibland bergand. Tillfälligt ses simänder, som kricka, skedand, bläsand och årta. Näset erbjuder även rastplatser för vadare. I samband med dåligt väder på sommaren har grönbena och gluttsnäppa rastat. Runt Näset och Slängen ses ofta mindre hackspett och mycket sångare: grönsångare är en karaktärsart. I vassarna finns förutom rörsångare och sävsparv ibland skäggmes. Skäggmesen kan ses året runt (vissa år kan arten var betydligt ovanligare, speciellt efter kalla vintrar) vilket även gäller för dubbeltrast.

Från utkikstornet i sydost kan, som tidigare nämnts, stora mängder ejder ses sträckande norrut över Nämdöfjärden. I samma sträckled kan även lommar och gäss gå. Praktejder är iakttagen åtminstone två gånger och i december 2000 upptäcktes en vitvingad trut vid Torpesand. Ute vid Björnö-ön häckar vissa marina arter som labb och svärta. Björnö är också generellt bra för skogsarter, och alla vanliga mesar brukar kunna gå att hitta. Trädlärka finns sjungande på flera ställen, enklast vid Björnötorp. Både större och mindre korsnäbb häckar sannolikt. Under en förmiddag är det mycket stor chans att få se någon havsörn glida förbi. Fiskgjuse och ormvråk häckar inom området. Vad gäller ugglor och nattsångare är området dåligt utforskat.

Så tar du dig runt: Björnö lämpar sig mycket bra för lite längre exkursioner och ett besök kan med lätthet sträcka sig över en förmiddag. Lämpligast börjar man med att gå söderut i skogen tills man kommer fram till en liten udde som sticker ut mitt emot Björkviks brygga. Härifrån har man dels utsikt åt väster, dels över Nämdöfjärden och dels österut bort mot Björnö-ön och omkringliggande öar. Förutom mycket rastande sjöfåglar kan en viss sträckaktivitet skönjas.

Sedan fortsätter man tillbaka till stora grusvägen och fortsätter bort mot Björnötorp. Vägen tangerar här Torpe-Infjärden, vilken lätt kan avspanas. På hösten finns mycket vigg medan våren bjuder på en mer varierad sammansättning. Man passerar sedan Björnötorp och fortsätter mot Småängsviken. Efter ett par hundra meter tar man vänster (norrut) mot Näset och följer denna stig åt vänster. Nu passerar man Björnös mest spektakulära och spännande delar. Vid den avsnörpta viken Slängen växer en mycket frodig lövskog med inslag av hassel. Närmast vattnet övergår skogen i mer av en sumpskog. Stigen leder ut på Näset och här finner man betade strandängar och intressanta vassbälten. Det bästa är att gå runt hela Näset för att sedan återvända mot Slängen.

På tillbakavägen tar man återigen vänster och går österut mot Norrvik. Vid första åkern på höger sida kan man snedda mot söder och sedan gå en mindre stig bort mot Småängsviken. Man kan nu fortsätta vidare förbi Småängsviken genom att gå söderut mot ”Utkikstorn”. Denna mindre stig går förbi några små fårhagar innan den fortsätter (till vänster, följ ledmarkeringen) genom ett tallbevuxet hällandskap och slutligen når fram till utkikstornet. Man måste klättra uppför en häll för att nå ända fram.Trappan till tornet är brant, men när man väl är uppe väntar en magnifik vy mot Nämdöfjärden. Här uppe kan man tidiga vårmornar ägna timmar åt att njuta av ejderns bubblande spel. Över Nämdöfjärden sker ett massivt sträck som tyvärr ofta passerar på långt håll.

Vid Småängsviken finns det också en möjlighet att gå vidare österut. Denna stig leder till Ramsviksträsk, en liten sjö som restaurerades på 2000-talet. Vad den har att erbjuda fågelskådaren återstår att se.

Övrigt: Björkviks brygga erbjuder ett mycket bekvämt alternativ till Björnö när det gäller att spana av Nämdöfjärden. På vintern finns det ofta alfåglar att titta på. I de viggflockar som vintertid ofta ligger rakt söder om bryggan har alförrädare noterats. I närheten av Björnö, men längre västerut längs södra Ingarö, finns den intressanta sträcklokalen Vedhamn samt Stora Sand och Klacknäsudd.
 

Björnö bjuder på fin skärgårdsnatur. Foto: Nikos Seretis
Björnö bjuder på fin skärgårdsnatur. Foto: Nikos Seretis
Utsikten från tornet på Björnö är fantastisk, här mot nordost. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Utkikstornet är beläget uppe på en klippa som kan vara hal vid fuktigt väder och vintertid. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Torpe-Infjärden, Näset i bakgrunden. Foto: Sven Faugert
Slängen, Torpe-Infjärden i bakgrunden. Foto: Sven Faugert
Utsikt mot Nämdöfjärden. Foto: Sven Faugert
Småängstorpet. Foto: Sven Faugert