Norra Säbyfälten. Foto: Sören Bevmo

Säbyfälten

Tänk på att Säbyfälten består av odlad mark. Respektera markägaren/arrendatorn och gå inte så att du skadar grödorna! Parkera inte så att du stör trafiken. 

OBS!! Bonden vill inte att vi rör oss ute på fälten, inte heller kantzonen där det står/stått grödor. På hösten sås höstvete i stubbåkrarna och det syns inte vad som är enbart stubbar eller kommande grödor.


Kort om Säbyfälten: Ingarö är till största delen en skogsbeklädd ö, men centralt på ön finns det ett relativt stort sammanhängade område med åkermark och hagmark. Detta område kallas för Säbyfälten och de är värda ett besök året runt och i synnerhet på hösten. Området attraherar fåglar framför allt under flyttperioder, förmodligen beroende just på att det är det enda större öppna området på hela Ingarö. Fåglar som piplärkor, sparvar, duvor och lärkor rastar gärna på stubbåkrarna i september. Rovfåglar dras till fälten året runt. På sommaren kan en nattsångartur vara givande och det finns en bra chans att hitta något spännande.

Vägbeskrivning: Man kan dela upp fälten i en nordlig och en sydlig del. Norra Säbyfälten nås från Brunn genom att man kör mot Björkviks brygga och tar vänster mot Ingaröstrand. Efter ca 1 km tar man sedan höger mot Stora Barnvik och efter ca 400 m öppnar sig sedan åkermarker på höger sida. Det finns ett antal fickor längs vägen att parkera i. Se till att parkera så att trafiken inte störs! Södra Säbyfälten når man på lite olika sätt. Man åka buss till hållplats Kulla gårdsväg (från Slussen ofta bussbyte, men 429X går direkt - dock inte ofta). Med bil är det bäst att åka förbi Återvall och sedan ta höger mot Björkviks brygga i Y-korsningen. Fortsätt ca 300 m med ett sandtag på vänster sida. När man kommer upp över ett krön kan man parkera på vänster sida (skylt Gravfält, mitt emot infarten till Kullavägen). Härifrån går man ca 250 m åt sydost genom en gles tallskog (detta område är ett gammalt gravfält) fram till själva fälten. Ett annat alternativ är att ”bilskåda” från vägen mot Eknäs. Ett sista alternativ är att åka förbi Kullavägen-gravfältet på Björkviksvägen och svänga vänster mot Evlinge. På detta sätt når man de sydligaste delarna av området.

Fåglar: Bland häckande fåglar kan nämnas en handfull par tofsvipa på södra fälten. Sånglärka är naturligtvis en karaktärsfågel och den anländer tidigt om våren liksom flockar med skogsduvor. Bland lite ovanligare häckare kan nämnas törnskata, dubbeltrast, trädlärka och duvhök, den sistnämnda finns i området året runt. Tidigare år har backsvala häckat i sandtaget. Nattsångarlyssning är ofta en god idé runt Säbyfälten. Tidigare år hördes ibland bl.a. kornknarr, vaktel och kärrsångare. I september är blåhake ett ganska säkert kort i diket mitt på Norra Säbyfälten. Häromkring kan även andra nordliga tättingar ses, som lappsparv, rödstrupig piplärka och gulärla. Ortolansparv har noterats. Stubbåkrarna drar till sig mycket fågel, och rovfåglar som blå kärrhök, duvhök, stenfalk, orm- och fjällvråk ses regelbundet jaga över fälten. Även havsörn patrullerar från och till häckplatserna i de centrala Ingaröskogarna. Lite senare på säsongen kan med lite tur snösparv ses. Bland de ovanligare gästerna kan nämnas småsnäppa, tjäder och tallbit. Ringtrast borde kunna dyka upp i hagarna på södra fälten i slutet av april till början av maj.

Så tar du dig runt: På Norra Säbyfälten får man bäst utdelning om man efter att ha parkerat går längs vägen och spanar ut över fälten då och då. Efter ca 400 m kommer man till ett traktorspår som går söderut och passerar ett dike som går tvärs över fälten (Återvallsbäcken). För Södra Säbyfälten är bästa alternativet att gå förbi gravfältet och nå åker- och hagmarkerna från norr. Är man på nattsångarlyssning ska man inte glömma att stanna till vid Säbyvikens början intill Eknäsvägen efter Säby Säteri.

Övrigt: Om man fortsätter vägen mot Eknäs ytterligare ett par kilometer öppnar sig hagar, sanka områden och små vasspartier på höger sida vid en fyrvägskorsning. Detta område kallas för Lugnet och är värt att stanna till vid under en nattsångarlyssning. Näktergalen häckar och bland ovanligare gäster kan både kärr-, busk- och flodsångare samt kornknarr nämnas. Skäggmes och sävsparv är noterade vintertid i vassarna. 

Spaning efter trastar på Norra Säbyfälten om våren. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Blåhakespaning en höstdag från traktorstigen, vid den vassklädda Återvallsbäcken t v och solrosåkern. Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Norra Säbyfälten. Foto: Sören Bevmo
Södra Säbyfälten. Foto: Sören Bevmo
Södra Säbyfälten. Foto: Sören Bevmo