En viktig del av naturvårdsarbetet är att förbättra häckningsmöjligheterna för olika arter. På bilden hungriga törnskateungar. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
En viktig del av naturvårdsarbetet är att förbättra häckningsmöjligheterna för olika arter. På bilden hungriga törnskateungar. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Naturvårdsfrågor

Värmdö Fågelklubb arbetar kontinuerligt med olika naturvårdsfrågor, både konkreta åtgärder/rådgivning och opinions-/lobbyarbete.

De senaste åren har klubben i samverkan med andra föreningar varit hårt engagerat i att stoppa en planerad förbifart genom Hemmesta storskog och sjöäng. Planerna har efter valet lagts på is.

Värmdö Fågelklubb har också tagit kraftig ställning mot en kryssningsled förbi Horssten. ​​​​​​Värmdö kommun, som också motsatt sig en led genom det värdefulla skärgårdsområdet, planerar nu ett naturreservat omfattande Horssten/Grönskär. 

Vi har ett nära samarbete med Värmdö kommun när det gäller naturvårdsarbetet vid Hemmesta sjöäng och sköter även vinterfågelmatningen där. 

Nya naturvårdsprojekt är på gång - vi återkommer med mer information!

Inventeringar

Regelbundna fågelinventeringar görs vid Hemmesta sjöäng, året om. På så sätt får klubben och inte minst kommunen en god bild av fågellivet och den utveckling som skett sedan restaureringen blev klar 2014. 

Tom Arnbom är den som inventerar vid sjöängen. Här ute på sin 100:e inventeringsrunda (punktrutt) 25 mars 2016. Foto: Yvonne Blombäck
Tom Arnbom är den som inventerar vid sjöängen. Här ute på sin 100:e inventeringsrunda (punktrutt) 25 mars 2016. Foto: Yvonne Blombäck