En viktig del av naturvårdsarbetet är att förbättra häckningsmöjligheterna för olika arter. På bilden hungriga törnskateungar. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim
En viktig del av naturvårdsarbetet är att förbättra häckningsmöjligheterna för olika arter. På bilden hungriga törnskateungar. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim

Naturvårdsfrågor

Värmdö Fågelklubb arbetar kontinuerligt med olika naturvårdsfrågor, både konkreta åtgärder/rådgivning och opinions-/lobbyarbete. Vi kan avslöja att nya naturvårdsprojekt är på gång - vi återkommer med mer information längre fram!

De senaste åren har klubben i samverkan med andra föreningar varit hårt engagerat i att stoppa en planerad förbifart genom Hemmesta storskog och sjöäng. Planerna har efter valet lagts på is.

Däremot uppmärksammade klubben i april 2019 att områden med höga naturvärden nära sjöängen avverkningsanmälts. Som ett bidrag till att få stopp på avverkningarna har klubben försett kommunen med sådan information om fågellivet som ytterligare understryker behovet av att skogen får stå kvar. Många Värmdöbor är engagerade mot avverkningarna och information ges löpande i Facebook-gruppen Rädda Hemmesta Storskog. 

Avverkningsanmälda områden i sjöängens omedelbara närhet.
Avverkningsanmälda områden i sjöängens omedelbara närhet.

Värmdö Fågelklubb har också tagit kraftig ställning mot en kryssningsled förbi Horssten. ​​​​​​Värmdö kommun, som också motsatt sig en led genom det värdefulla skärgårdsområdet, planerar nu ett naturreservat omfattande Horssten/Grönskär.

Dock nåddes vi i juni 2019 av beskedet att Horsstensleden åter blivit aktuell. Den föreslås som ett utredningsområde i Havs- och vattenmyndighetens plan som nu är på remiss. Denna gång föreslås leden gå på båda sidor om Horssten. Följ gärna vad som händer i Facebook-gruppen Stoppa Horsstensleden.  

Den vackra skogen söder om fågeltornet är avverkningsanmäld.  Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Den vackra skogen söder om fågeltornet är avverkningsanmäld. Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Inventeringar

Regelbundna fågelinventeringar görs vid Hemmesta sjöäng, året om. På så sätt får klubben och inte minst kommunen en god bild av fågellivet och den utveckling som skett sedan restaureringen blev klar 2014. 

Vi har även ett nära samarbete med Värmdö kommun när det gäller naturvårdsarbetet vid Hemmesta sjöäng och sköter även vinterfågelmatningen där. 

Tom Arnbom är den som inventerar vid sjöängen. Här ute på sin 100:e inventeringsrunda (punktrutt) 25 mars 2016. Foto: Yvonne Blombäck
Tom Arnbom är den som inventerar vid sjöängen. Här ute på sin 100:e inventeringsrunda (punktrutt) 25 mars 2016. Foto: Yvonne Blombäck