Exkursioner för våra medlemmar och intresserad allmänhet är en viktig del av vår verksamhet. Skådarmorgnarna vid Hemmesta sjöäng är särskilt populära! Foto: Eva Stenvång Lindqvist
Exkursioner för våra medlemmar och intresserad allmänhet är en viktig del av vår verksamhet. Skådarmorgnarna vid Hemmesta sjöäng är särskilt populära! Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Föreningen

Värmdö Fågelklubb finns för dig som vill följa fågellivet i Värmdö kommun och skåda fågel tillsammans med andra. Vi anordnar exkursioner, innekvällar m.m. och vill på så sätt öka fågelintresset bland våra medlemmar och allmänheten.

Samtidigt arbetar vi på olika sätt med fågelskydds- och naturvårdsfrågor. Vi  samarbetar löpande med Värmdö kommun, bl.a. har vi jobbat mycket tillsammans kring restaureringen av Hemmesta sjöäng. Vi genomför regelbundna inventeringar året runt, svarar på remisser, ger råd i fågelskyddsfrågor osv. Dessutom sätter vi upp holkar. Läs mer om vårt naturvårdsarbete här.

Sedan våren 2021 är VFK medlem i kommunens friluftsråd. Vi är också medlem i Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening. 

Framför allt har vi väldigt roligt - att skåda fågel tillsammans är kul!

Vill du bli medlem? Gå till sidan Bli medlem. Några gånger om året får du ett nyhetsbrev via e-post och vi gör också vissa informationsutskick. Dessutom finns vi på Facebook och Instagram

Klubben vill tacka de medlemmar som bidragit med pengar till vår verksamhet!

Styrelsen

På sidan Styrelsen ser du vilka förtroendevalda Värmdö Fågelklubb har. Där finns också mejladresser till var och en. Vi har också en rad resurspersoner knutna till styrelsen. Alla jobbar så klart helt ideellt.

Mejla föreningen här.

Mejla medlemsansvarig.

Etiska rådgivare

Det är viktigt att inte orsaka störningar för vare sig fåglar eller människor när man skådar. Om du t.ex. upptäcker en sällsynt art och vill larma ut den på Bird Alarm, kontakta gärna någon av våra etiska rådgivare först: Mats Nilsson, tel. 070-888 84 98 eller Yvonne Blombäck, tel. 070-797 76 20. Club300s etiska riktlinjer finns här

Vår historia

Den 15 mars 1978 bildade ett tjugotal Värmdöskådare en ideell förening, Wermdö Ornitologer, vid ett första årsmöte i Ekedalsskolan. Föreningen växte snart till ett hundratal medlemmar. Ett av målen med föreningen var till en början att bevaka höststräcket på Vishamnsberget, Ingarö. Rapporter publicerades först i årsrapporter och sedan i speciella utskick. Den kontinuerliga sträckbevakningen upphörde dock så småningom. Naturvård på Värmdö, med fåglar i fokus, var också ett viktigt mål och har varit det sedan dess. 2013 ombildades Wermdö Ornitologer till Värmdö Fågelklubb.

Behandling av personuppgifter

När det gäller uppgifter om våra medlemmar följer vi Dataskydds-förordningen (GDPR). Läs mer

Bankgiro

Vårt bankgironummer är 648-9215. Observera att klubben är registrerad hos banken under sitt tidigare namn Wermdö Ornitologer. Vårt organisationsnummer är 802448-3409.

Dokument

Stadgar

Köp en dekal till bilen/cykeln
och tubkikarstativet!

Klubben har tagit fram dekaler med vår fina logotype med strandskatan (se ovan t.v.). De säljs på inneträffar och exkursioner och kostar 25 kr styck. Swisha gärna! 

Läs artikeln om VFK
i Fåglar i Stockholmstrakten

Fåglar i Stockholmstrakten är Stockholms Ornitologiska Förenings medlemstidskrift.