Årsmöte med info om fågellokaler

Den 4 mars hölls föreningens årsmöte i Runda huset i Gustavsberg. 12 medlemmar, såväl gamla som nya, mötte upp och fick efter formaliteternas avslut en presentation av intressanta fågellokaler i Värmdö och vad de har att bjuda på under olika årstider. Några tips på fågellokaler i länet gavs också. Årsmötet valde in Yvonne Blombäck, som varit adjungerad sedan i november, i arbetsgruppen. Niklas Henriksson har lämnat arbetsgruppen och tackas för sina insatser

Några av årsmötesdeltagarna.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter