NVP lyfter fram motståndet mot förbifarten

Värmdö Fågelklubb hör till de föreningar som intervjuas i veckans nummer av Nacka Värmdö Posten om motståndet mot den förbifart som kommunen föresatt sig att driva igenom. Bra artikel, som bl.a. lyfter fram Trafikverkets ointresse för förbifarten som ett sätt att lösa trafikproblemen. Det är exploateringsintressena som styr. Läs mer här: http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/enkelsparigt-uppdrag-i-vagutredning/

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter