VFK på plats hos Granngården lördag 12/11

Värmdö Fågelklubb finns på plats hos Granngården i Mölnvik nu på lördag 12 november, kl. 11-15. Vi svarar på frågor inte minst om det aktuella ämnet vinterfågelmatning. I gengäld sponsrar Granngården de två fågelrestauranger som klubben driver tillsammans med kommunen, Hemmesta sjöängs Bar & Bistro.

Passa på att träffa några av oss i arbetsgruppen:
11.00-13.00:
Tom Arnbom, en klubbens mest kunniga företrädare, med ett stort engagemang i restaureringen av Hemmesta sjöäng och ansvarig för fågelinventeringen i området.
Majna Gemsjö, klubbens medlemsansvariga och redaktör för nyhetsbrev samt informationsutskick.
13.00-15.00:
Eva Stenvång Lindqvist, engagerad fågelskådare och journalist, författare bl.a. till böckerna Fåglarnas trädgård och Börja skåda fågel som kan köpas av oss under dagen. Eva är också en av grundarna till nätverket Rapphönan, för tjejer som skådar.
Yvonne Blombäck, har ett stort engagemang och kunskap om naturvårdsfrågor med fokus på samhällsplanering, miljövård och fågelskådning.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter