Håll koll på Lappmarkens fåglar!

Nu kan vi i klubben hjälpa till med litet fågelspaning! Mellan Värmdö marknad och Kvarnsjön finns ett skogsområde som kallas Lappmarken. Det triangulära området avgränsas av Värmdöleden i söder, Värmdö marknad i väster och Kvarnsjön i öster. Området ska exploateras med 800 bostäder. Vi behöver hålla koll på rödlistade fåglar i området, främst mindre hackspett och spillkråka, men även andra. Hur är det med kungsfåglar? Duvhök? Allt är av intresse. Det vore bra om fler går där och skådar. Rapportera gärna direkt i Artportalen, annars till Håkan Steen.

Mindre hackspett, fotograferad av Erik Halvarsson  i Lappmarken 27 januari 2017.
Mindre hackspett, fotograferad av Erik Halvarsson i Lappmarken 27 januari 2017.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter