Martin Olgemar behåller ledningen

Efter tredje tävlingsveckan är resultatet som följer: 

1 Martin Olgemar 58
2 Jonas Olsson 50
3 Carl Bredberg 46
4 Tom Arnbom 45
5 Majna Gemsjö 44
Staffan Hasselgren 44
7 Niclas Ahlberg 43
8 Daniel Stenberg 41
9 Birgitta Hasselgren 40
Eva Stenvång Lindqvist 40
Jan Bakken 40
Sven Faugert 40
Håkan Steen 40
14 Pernilla Ådén 36
15 Petra Wahlgren 33
16 Jörgen Warstrand 32
17 Elisabeth Alskär 30
18 Arne Wallers 27
19 Yvonne Blombäck 25

Kort sammanfattning om fåglarna: Tidiga vårfåglar börjar drälla in. Fem rapporter om ringduva och fyra om grågås. Dessutom en vardera om sävsparv, stare, enkelbeckasin och snatterand. Också värt att notera är de två första rapporterna om mindre korsnäbb samt de första om salskrake och bergfink.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter