Februariracet: Lista på arter och lokaler

Håkan Steen har sammanställt samtliga sedda arter (75) och de lokaler på Värmdö fastland där arterna obsats. Förteckningen finns också som pdf att ladda ned. 

Arter under februari-racet 2020 (utan särskild ordning)
Grönfink Talgoxe Skata Blåmes Svartmes Nötväcka Gråsiska Kungsfågel Bofink
Vigg Knipa Storskrake Gräsand Gärdsmyg Rödhake Sidensvans Kråka Björktrast
Tamduva Grönsiska Stenknäck Koltrast Pilfink Nötskrika Större hackspett Steglits
Gulsparv Gråsparv Sångsvan Havstrut Fiskmås Gråtrut Knölsvan Korp Spillkråka
Kaja Sothöna Trädkrypare Strömstare Gröngöling Fasan Ormvråk Berguv Gråhäger
Tofsmes Större korsnäbb Mindre hackspett Alfågel Stjärtmes Havsörn Domherre
Entita Varfågel Grågås Enkelbeckasin Salskrake Rödvingetrast Mindre korsnäbb 
Duvhök Snatterand Kattuggla Ringduva Sävsparv Stare Sparvhök Småskrake
Talltita Storskarv Svarthätta Dubbeltrast Bergfink Skrattmås Taltrast Sånglärka
Tofsvipa

Lokaler (utan särskild ordning)
Farsta slott, Sångens viltvatten, Stens träsk, Hemmesta sjöäng, Gustavsbergs hamn, Höjdhagen, Betsede, Södersved, Kvarnsjön, Holmviksskogen, Ösbyträsk, Grisslinge, Lämshaga, Hästhagen, Knuts hav, Farstaviken, Björkviks brygga, Björnö, Kolström, Storängsudd, Svarthöjdsvägen (Djurö), Kyrkviken (Djurö), Siggesta gård, Stavsnäs by, Bullandö, Seglarby, Simpströmmen, Östra Älvsala, Idalen, Stora Sand, Mörtviken, Charlottendal, Östra Ekedal, Morträsket, Boda brygga, Byns gård (Djurö), Mörtnäs, Kovikstippen, Ålstäket, Nacka golfklubb, Kalsongberget, Munkmora, Brevik, Tuna, Skevikstrand, Lillsved, Evlinge våtmark, Höjdhagen, Brunn, Fagerholm, Ingarö kyrka, Fiskmyran, Säby, Utsikten, Skärmarö, Återvall, Södernäs, Prästfjärden, Nysved, Ösbyskolan, Kvarndammen, Lugnet, Fågelvikshöjden, Våmfjärden, Brevik, Stavsnäs vinterhamn, Beatelund, Stickelsberg, Skägga, Artipelag, Herrviksnäs, Skarpö, Grantomta, Ängsvik, Tallåsen.

Det var en individuell tävling, men ibland hjälptes man åt... Foto Tom Arnbom
Det var en individuell tävling, men ibland hjälptes man åt... Foto Tom Arnbom

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter