Tom Arnbom ny ordförande

Tisdagen den 23 mars hölls Värmdö Fågelklubbs årsmöte via Zoom. Uppslutningen var inte direkt som den brukar, men så kunde vi ju inte träffas fysiskt denna gång och inte heller få lyssna till något föredrag.

Årsmötet inleddes med Toms minnesord över Lasse Persson, som tragiskt nog avled tidigare i mars. Lasses insatser för klubben under sina 28 år i styrelsen – han avgick vid förra årsmötet – går inte att överskatta. Fram till sin bortgång satt Lasse i valberedningen.

Klubben minns Lasse med stor glädje och värme och saknaden är mycket stor. Tankarna går till familjen.

Årsmötespunkterna avhandlades i tur och ordning. Verksamhetsberättelsen godkändes, liksom den ekonomiska redovisningen. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget godkändes också. Såväl verksamhetsberättelsen som verksamhetsplan och budget ligger på sidan Föreningen.

Tom Arnbom valdes till ny ordförande efter Eva Stenvång Lindqvist, som avböjt omval men fortsätter att sköta klubbens hemsida. Mats Nilsson lämnade också styrelsen. En ny styrelseledamöt valdes in, Johan Adolfsson. Se hela styrelsen här

Som revisor omvaldes Åke Adreasson.

Agneta Tillberg sitter kvar som valberedare men ytterligare något kraft behövs som styrelsen fick förtroendet att skaffa fram.

Årsmötesordförande var Maria Böhm. 

Det blev ett annorlunda årsmöte i år, via Zoom.
Det blev ett annorlunda årsmöte i år, via Zoom.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter