Två vinnare i Februariracet 2022

Februariracet 2022 är över och det blev en strid ända till målsnöret! Mats och Petter har triggat varandra hårt och bägge slutade på fantastiska 91 arter, efter att Mats spurtat ifatt sista helgen. Över huvud taget ett häftigt engagemang i tävlingen. Jätteroligt med så många entusiastiska rapporter!

Jag sammanställer en total artlista samt en koll på hur många arter som endast obsades utanför Värmdö ”fastland” nu när tävlingsområdet utökades.

Här är slutställningen:
Petter Westberg 91, Mats Nilsson 91, Eva Stenvång Lindqvist 71, Martin Olgemar 67, Tom Arnbom 66, Majna Gemsjö 64, Max Karlsson 63, Per Åsberg 63, Lotta Norman 60, Jonas Olsson 59, Tomas Haraldsson 56, Annika Karlsson 52, Martin Gunnäs 51, Jörgen Warstrand 50, Pernilla Ådén 50, Magnus Rydén 46, Maria Böhm 42, Håkan Steen 40, Yvonne Blombäck 34.

Totalt sågs 96 arter: 
Gräsand, mandarinand, knölsvan, sångsvan, vigg, storskrake, knipa, kanadagås,
alfågel, salskrake, skäggdopping, smådopping, kricka, bergand, grågås, sjöorre, bläsgås, ejder,
småskrake, snatterand, sothöna, vattenrall, storskarv, tobisgrissla, gråhäger, sparvhök, pilgrimsfalk, ormvråk, havsörn, duvhök, kaja, skata, korp, nötskrika,
kråka, tamduva, ringduva, skogsduva, björktrast, koltrast, dubbeltrast, rödvingetrast, bändelkorsnäbb, grönfink, gråsparv, talgoxe, blåmes, nötväcka, pilfink, grönsiska, stjärtmes, steglits, kungsfågel, svartmes, talltita, domherre, mindre korsnäbb, gråsiska, bergfink, gärdsmyg, trädkrypare, tofsmes, stenknäck, 
bofink, rödhake, gulsparv, skäggmes, varfågel, tallbit, större korsnäbb, sävsparv,
entita, sidensvans, järnsparv, stare, sånglärka, snösparv, gråtrut, fiskmås, havstrut,
skrattmås, större hackspett, spillkråka, gröngöling, mindre hackspett, berguv, sparvuggla, lappuggla, kattuggla, fasan, tjäder, dvärgbeckasin, morkulla, skärsnäppa, tofsvipa. 

Håkan Steen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter