Rapport från artrallyt 12 november

En underlig dag som var ovanligt svårskådad då det var närmare 15 grader varmt och relativt hård vind från väster. Fåglarna var utspridda, få fågelbord var igång och ovanligt få sjöfåglar sågs.

De sex lagen kämpade och tillsammans fick vi ihop en gedigen artlista med en hel del överraskningar. Totalt observerades 67 arter, bland annat blå kärrhök, flera kungsfiskare, skäggmesar, smådopping, skäggdopping, taltrast, järnsparv och storlom.

Lagen var indelade i två klasser: Ekoklassen med Lag Fröjd och Steenbäckarna samt Vanliga klassen där bil var tillåtet med Fotokryzzarna, Gärdsmygarna, Snösparvarna och Long-Johns Sparrow. Överlägsen vinnare var Lag Fröjd som bestod av Per och Micke Åsberg med hela 54 arter. Trots att de deltog i ekoklassen bestämdes det att de även vann vanliga klassen. Första gången någon tar dubbeln. Grattis!!!

Efter Fröjd kom Steenbäckarna på 33 arter i Ekoklassen. I Vanliga klassen hade Long-Johns Sparrow 45 arter, Gärdsmygarna 42, Fotokryzzarna 39 och slutligen Snösparvarna 38 arter.

Följande arter observerades: Knölsvan, sångsvan, grågås, bläsand, snatterand, gräsand, vigg, småskrake, knipa, storskrake, fasan, storlom, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, havsörn, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, sothöna, fiskmås, gråtrut, tamduva, ringduva, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, större hackspett, kaja, sånglärka, korp, sidensvans, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, kungsfågel, skata, skäggmes, stjärtmes, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, stare,  trädkrypare, varfågel, nötskrika, gråkråka, gulsparv, gråsparv, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, gråsiska, domherre, stenknäck och sävsparv.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter