Dubbelvinst för Lag Fröjd i artrallyt

Fem lag deltog i artrallyt 14 januari, och ännu en gång vann Lag Fröjd med Per Åsberg och Niklas Westermark. De fick hela 45 arter, trots att det ju var mycket svårskådat, med duggregn. Per och Niklas gick hem segern i Ekoklassen och vann även över den vanliga klassen där det är tillåtet att använda bil. Superbra! 

Lag Steenbäckarna kom tvåa i Ekoklassen med 33 arter. Long Johns Sparrow hade 41 arter, Snösparvarna 37 och Fotokryzzarna 34. 

Arter att särskilt nämna: lappuggla, strömstare, salskrake, ringduva, skäggmes (två lokaler) och rödhake.

Totallistan:
Knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, alfågel, knipa, salskrake, storskrake, fasan, storskarv, gråhäger, havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, lappuggla, gröngöling, spillkråka, större hackspett, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, tofsmes, svartmes, talgoxe, blåmes, nötväcka, trädkrypare, nötskrika, kaja, skata, kråka, korp, gråsparv, pilfink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, gråsiska, domherre, stenknäck och gulsparv.

Tom Arnbom

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter