Rapport från årsmötet

Stort tack för alla som deltog i Värmdö Fågelklubbs årsmöte på Kyrkettan i Gustavsberg. Vi var totalt 34 deltagare som tillsammans skapade en mycket trevlig stämning och hade riktigt bra diskussioner. Styrelsen, revisor och valberedningen omvaldes. Styrelsen har även utökats med en ny ledamot, Anna Olsson.

En motion hade inkommit som berörde att få igång en kurs i nybörjarskådning som den nya styrelsen ska försöka få igång till hösten.

I klubbens tävling Februariracet, som går ut på att se flest fågelarter under februari månad, delades förstapriset i år av Jonas Olsson och Tom Arnbom på 68 arter tätt följda av Majna Gemsiö och Lotta Norman. 

Årsmötet avslutades med en fantastisk bildvisning av Rickard Flodin med bildr bl a från Horssten. 

Verksamhetsplanen för 2024 och verksamhetsberättelsen för 2023, plus motionen, finns här.

Tom Arnbom, ordförande

Årets förstapristagare i Februariracet, Jonas Olsson och Tom Arnbom.
Årets förstapristagare i Februariracet, Jonas Olsson och Tom Arnbom.
Rickard Flodins bilder fick oss att längta ut i skärgården.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter